Predikningar

Tiden krymper 3:e sön under året 2018

Mina Vänner, ”Tiden är inne” (Mark 1:15). Frälsningstid är redan inne, och vi påminns om att tiden krymper.  Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss för att ta emot den tid som nu är. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. ”Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Dagarna 18–25 januari kring den helige Paulus fest har blivit viktiga dagar för kyrkorna varje år. Böneveckan för kristen enhet firas från 18 – 25 januari varje år. Paulus omvändelsens fest infaller i år torsdagen den 25 jan. Eftersom den  för MSP är en högtid kommer vi  att fira den nästa söndag den 28 jan.

Läs mer...

Ni tillhör inte er själva - 2: a sön under året B 14 Jan 2018

Mina vänner, ”ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt”. Vi håller skatten i lerkärl. ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss” (2 Kor 4:7). Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt (2 Kor 4:18). Ty i honom är det som vi lever och rör oss och är till… (Apg. 17:28). ”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Psaltaren 36:9). Vi lever i en materialistisk atmosfär där vi har svårt att prioritera andligheten. Paulus liv lär oss att man aldrig ska vara för säker på sin sak. Det är alltid fel at döda andra för att de inte tänker och tror som vi. En värld som präglas av orättvisor, grymhet, våld, fattigdom, hunger och nöd sticker i ögonen. Profeter behövs i vår tid.

Läs mer...

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud - Herrens Dop 2018

Mina vänner, idag är det firandet av Herrens Dop. Igår var det Epifania, Jesu uppenbarelse till alla folk. Jesus gör sig känd så att vi kan ha liv i honom genom dopet. Med Jesu dop av Johannes Döparen i Jordan börjar hans offentliga verksamhet. Hos evangelisterna framställs Jesus som arvingen till Guds löften till Abraham och på samma gång arvtagaren till det som Gud utlovat David. Kristi dop är vårt dop, vår död och vår uppståndelse. Det är vår nedstigande till döden och vår uppstigande från dödsriket. Därför är vårt firande av Herrens dop idag viktigt för oss kristna. Dopet talar underbara livets ord, av makt och seger. Det talar verkligen till oss kristna. Det hjälper oss att bättre förstå vilka vi är och kallas för att vara. Det visar oss visionen Gud har för oss. Dopet är Guds tecken över oss, en sort tatuering som inte går att ta bort.

Läs mer...

Har du sett hans stjärna- Epifania 6 jan 2018

Kära vänner, idag firar vi Epifania – Herrens Uppenbarelse. Epifania betyder ”att påvisa” eller ”att demonstrera” Vi firar alltså uppenbarelsen av konungarnas konung, Jesus Kristus, för hela världen. Vi firar herrarnas Herre, inför vilken alla länder och folk ska falla ner och tillbe. Jesu människoblivande och hans födelse som vi firar under julen är Guds stora frälsningsverk; det är Guds uppenbarelse av sig själv till människan. I Jesus Kristus har Gud uppenbarat sig till oss. Som det står skrivet ”många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son (Hebréerna 1:1–2). Historien är bevis på Guds trohet mot oss. Med andra ord är troheten mot Gud vägen till befrielse i nutid och framtid. Kyrkoåret låter oss möta Jesus som innebär liv eller död för alla människor. Att lyssna och delta i liturgin är att vara vid händelsen. Kristi människoblivande och utblottelse ägde rum för tvåtusen år sedan. Men den pågår ännu i de kristna. Den kommer inte att vara fullbordad förrän vid hans återkomst.

Läs mer...

I tro lydde Abraham – Den heliga familjen 2017

Mina vänner, i dag är det firandet av den heliga familjen som Gud har givet som ett föredöme till sitt folk. Både Gud och hans kyrka skattar äktenskap och familjeliv mycket högt. Den ömsesidiga kärleken mellan man och kvinna i äktenskapet är en bild av den absoluta och oförstörbara kärlek med vilken Gud älskar människan. Kyrkan lär oss att genom äktenskapets förbund upprättar man och kvinna sinsemellan en gemenskap för hela livet (CIC 1050§1). Det är ur kvinnans och mannens kärlek som familjen föds. Det är här barn blir till och utvecklas. Föräldrar, ensamstående mammor eller pappor har viktiga uppgifter. Det är i familjen barnens första erfarenhet av Gud och andra människor sker. Och detta har avgörande betydelse för familjen och barnen. Det är i familjen som vi lär oss och erfar godhet, ömhet och positiva egenskaper. Liksom relationen i familjen växer och fördjupas vår relation med Gud. Familjen har en viktig roll att spela i ett barns liv. Det finns många personer som spelar viktiga roller i dagens liturgiska texter. I min reflektion kommer jag att fokusera på Abraham, Elieser och Isak.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen