Predikningar

Helig möjlighet, 7:e påsksöndagen 28 maj 2017

Mina vänner, Jesus lär lärjungarna att de inte ska bekymra sig om att uttyda framtiden, utan vittna om honom som är själva livet och hålla ut i ständig bön. Skriften uppmanar oss att kämpa den goda kampen om tron. Livets erfarenheter har lärt mig att ett enkelt och effektivt motgift mot bitterhet, hat och grymhet är tacksamhet. Det gäller att vara medveten om de mångfaldiga välsignelser som livet erbjuder oss och förstår hur livet i sig är en enorm gåva och att varje dag som ges oss är ett heligt tillfälle. Gör allt för att inte låta bitterhet bli en vanlig eller normal disposition i ditt liv. Vi är på en resa som leder till det som är evigt sant och uppriktigt: "Gräset dör, blomman bleknar, men vår Guds ord kommer att stå för evigt" (Jes 40: 8). Gud är den enda varaktiga verkligheten i en ständigt föränderlig värld, och han har utformat det på så sätt att människans hjärta söker efter honom. "Allt kött är gräs, och all dess skönhet är som fältens blomma".

Läs mer...

Ert hopp     6:e påsksöndagen 2017

Mina vänner, världens historia är fylld av människor som tappat hoppet och avfallit från sin tro på den levande Guden. Till exempel när Vishetens bok skrevs fanns det många judar som avfallit från sin tro. De hatade de trogna judarna och gjorde vad de kunde för att misskreditera dem, därför att de var en påminnelse om att de själva avfallit. De judar som avföll från sin tro blev värre än hedningarna som aldrig lärt känna Gud. Det är också de kristna som idag kastar bort sin tro som blir de bittraste och aggressivaste opponenterna av kristendomen.

Läs mer...

Tro på Gud och tro på mig 5:e påsksöndagen 2017

Mina vänner, Kristi ord: ”Tro på Gud, och tro på mig” är utmaning som gäller för alla tider.  I alla tider frestas människor att inte göra detta.  De flesta av oss plågas av oro inför allt som händer i Kyrkan och i världen idag. Ingen av oss kan förneka att det inte finns allvarliga skäl till oro. Kanske finns personer som undrar varför de behöver behålla sin tro. Förvirringen är så stor att många inte längre vet vart de är på väg. De vet inte varför de har sin tro eller varför de fortsätter tro. Misstro och svek har skadat Kristi kropp mycket. Viktigt är att vi förstår vad det är vi söker så att vi inte tappar modet inför alla problem som vår tro måste övervinna för att komma in i Guds rike. Kanske Ni är bekymrade över en massa olika saker i ert liv. Jesus vill att vi ser bortom dessa och ha en alternativ vision om livet. Redan idag den femte påsksöndagen börjar Jesus tala om att han kommer att lämna sina lärjungar och därmed peka mot Kristi Himmelsfärd och Pingst. Eftersom vi inte har all tid i världen är det viktigt hur vi disponerar den tid som nu är åt oss given.

Läs mer...

Detta onda släkte  Fjärde påsksöndagen 7 maj 2017

Mina vänner, idag kan det vara lämpligt att nämna ännu något som kan hjälpa oss förnimma djupet av Guds kärlek till var och en av oss. Den 13 maj kommer Påven Franciskus i Fatima att saligförklara Jacinta och Francisco två av de tre barnen för vilka jungfru Maria uppenbarade sig för etthundra år sedan. Kanske är det viktigt att observera att Jacinta och Francisco dog i unga ålder medan Lucia blev 97 år. Varför dog Jacinta och Francisco i unga ålder och Lucia dog som en gammal människa? Kanske tyckte många att en som har nåd att få se Guds moder skulle leva till en riktig gammal ålder. Trots att de såg Herrens Moder och hon talade till dem ändå dog dem i unga ålder. Vår och en har sin egen kallelse, sin egen uppgift och sin egen väg. Ingen kan ersättas av en annan. Var och en är utvald på ett unikt sätt. Men tillsammans är vi ett utvalt släkte, kungar och präster (Ipet 2:19).

Läs mer...

Besvikelse över Gud   3:e påsksöndag 30 april  2017

Mina vänner, två gånger har jag varit på pilgrimsfärder till det Heliga landet. Under dessa resor hade jag nåden att besöka övre salen och Davids grav i Jerusalem. Av intresse ska vi poängtera att Davids grav ligger under övre salen i samma byggnad. Det verkar som om Petrus refererar till detta när han talar: ” Jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här än idag.” Det var också i övre salen som lärjungarna gömde sig bakom reglade dörrar av rädsla för de judiska ledarna och de romerska soldaterna. När vi talar om lärjungarna under denna tid ska vi komma ihåg att de var en förvirrad, förtvivlad och rädd skara. Även efter Maria från Magdala hade rapporterat om den tomma graven och Petrus och den andre lärjungen hade sprungit till graven och upptäckt så som kvinnorna hade sagt, kunde de inte förstå vad som hade hänt. Det väcker mitt intresse att det bara var Petrus och den andre lärjungen som sprang för att själva se det som kvinnorna hade berättat. Varför följde inte de andra med? Kanske var det av rädsla de inte vågade lämna övre salen. Människor har svårt att möte sanningen.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen