Predikningar

Mitt hjärtas kung – Kristus Konungens dag A 2017

Mina vänner, det är lämpligt att kyrkan firar den sista liturgiska söndagen under året för att ära sin grundare och frälsare, som Världsalltets konung. Detta är den högsta titel som en människa kan få i världen. Trots att firandet, som initierades av påven Pius XI, är nytt går ändå dess mening och lära tillbaka till kyrkans början. Dagens fest Kristus konungen startades som ett upprop till alla kristna att erkänna Kristus, vår konungs herravälde över alla jordens makter, riken och folk. Det var nödvändigt i en tid då världsliga ambitioner drog många ifrån Gud och Kristus. I dag är det mer viktigt än någonsin att erkänna Kristus som historiens kung och herre. De flesta nationer och personer har blivit ateistiska och agnostiska och förnekar Guds existens och plats i världen.

Läs mer...

Om tid och stund 33 sön A 2017

Mina vänner, nu närmar vi oss slutet av kyrkans liturgiska år och texterna börjar tala om de yttersta tiderna, om Herrens återkomst. Vi manas att ta tillvara på den tid som är och använda Guds gåvor på ett sätt som bär frukt.

Ordspråksboken är en samling av visdomsord och visa religiösa förordningar för att dagligen vägleda älskare av Gud och visheten. Boken tillskrivs kung Salomo. Egentligen har den olika författare och skrevs efter exilen. Att några av dem muntligt kan ha traderats från Salomo är möjligt. Texten som vi läser idag är en lovsång till en god och trogen hustru. Det var oväntat och ovanligt på Gamla testamentets tid i vilken kvinnor spelade mindre roll i det offentliga och religiösa livet. Ändå tänkte författaren på en kvinna och med rätta lyfter han fram den viktiga roll som en god och trogen hustru kan spela i en mans liv och därmed i en nations liv. En sådan kvinna är värd mer än guld, silver och pärlor åt sin familj. Av erfarenhet vet vi att kvinnor kan bidra till familjens framgång och nedgång i många fall. Många kvinnor har också brutit familjeharmonin, fred och framgång. Vissa gifta kvinnor kan i familjen vara som vulkaner som väntar på ett tillfälle att få ett utbrott.

Läs mer...

Har ni tillräckligt med olja? 32 A sön 2017

Mina vänner, innersta inne i varje människa finns en längtan att få komma hem. Vårt liv är som ett enda långt sökande efter den plats där vårt oroliga hjärta äntligen finner vila. Kristen tro är först och främst människors erfarenheter av den uppståndne Jesus Kristus. Det var två saker som slog mig på ett speciellt sätt förra veckan. Det första var MSP reträtt som skedde från måndag till fredag morgon. Reträtten leddes av en våra MSP medbröder från Storbritannien. Återigen påminde Herren om att allt som krävs av oss kristna är att vara stilla och veta att han är Gud. Det andra händelsen var ungdomskvällen som ägde rum i lördags som började med sakramental tillbedjan. Genom ett vittnesbörd av ungdomskonsulenten som ledda kvällen förnyades min tro på att vi aldrig ska ge upp hopp om våra ungdomar. Oavsett vad som händer får vi fröjda i hopp.  

Läs mer...

Moses stol 31 sön A 2017

Mina vänner, när jag läste dagens första läsning (Mal 1:14b - 2:2b; 2:8–10) fastnade jag för varningar som Herren Sebaot ger till präster för att de har avvikit från vägen och genom sin undervisning har gjort att många kommit på fall. De håller sig inte längre till Guds vägar utan har anseende till personen. De har fördärvat förbundet med Levi. De handlar trolöst mot varandra.  Det är samma tema som återtas i evangeliet (Matt 23: 1–12). Jesus varnar folket för de skriftlärda och fariséerna som liksom dagens präster inte handlar efter sin lära.  De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem”. De gjorde allt för att människor skulle lägga märke till dem. Så som vi har brännande frågor i kyrkan hade de liknande frågor som var känsliga för de flesta. Liksom folket vid Jesu tid står vi inför samma uppmaning. Konflikten mellan Jesus och de skriftlärda och fariséerna slutade i Jesu korsfästelse. Att stå emot dagens konspiration mot Guds ord som finns hos falska präster, profeter, apostlar och samhället kan jämföras med martyrdöden.

Läs mer...

Är vi inte alla främlingar? 30 sön A 2017

Mina vänner, idag är vi frestade att enbart intellektuellt acceptera det kristna livet medan dess moraliska implikationer inte angår oss. Under veckan hade jag ett samtal med en person som berättade hur vissa kristna ledare säger att de inte är intresserade av att ta emot flyktingar. Jag kunde knappast tro det och var chockad över att detta skulle förekomma ibland dem som är kallade att vara herdar för Guds folk.

Bibelord är ord att lita på och leva efter. Vi behöver höra vad Bibeln säger kanske idag mer än någonsin. Orden är lika aktuella idag som de var när de först sades. Herren sade till Mose: ” En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. Ni har ju varit främlingar i Egyptens land”. Judarna i gamla tider och i moderna tider har varit främlingar i många länder. Efter revolten 6 e.Kr. skingrades judarna bland alla folk. Det var först 1948 som de kunde återvända till hemlandet och börja återuppbygga landet.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen