Predikningar

De konspirerar mot dig– 29 sön A 2017

Mina vänner, av erfarenhet vet jag hur det känns när folk eller när vissa mäktiga människor får nästan en hel by att vara emot dig och din familj. I deras girighet och strävan efter makt lurar de fattiga människor medan de låtsas vara uppriktiga, ärade människor som lever enligt Guds ord. De använder de traditionella forumen som deras plattformar och fortfarande kontrollerar kyrkans plattform för sina onda konspirationer. Många av oss blir offer för denna grupp människor. Vi har blivit alltmer sårbara för rena fabrikationer och konspiratoriska teorier, folk som inte kan skilja åsikter från fakta. Vi hjälper till att avhumanisera andra och glömmer att se bilden av Gud i dem. Vissa människor gör det till sitt projekt för att ta oss ner. När detta sker kan somliga undra om det inte vore bättre att aldrig ha fötts. I bland kan det synas så mörkt i ens liv att allt verkar förlorat. Cicero berättade för över tvåtusen år sedan om ett vulkanutbrott. I två dagar täcktes världen av ett mörker så tjockt att folket på gatan inte såg varandra. Man trodde världens undergång börjat. På tredje dagen var himlen åter klarblå. Man hade fått igen allt från början, sitt eget liv, varandra, världen. Allt lyste i klara färger. Natten bådar alltid till morgondagens ljus. Dagens svårigheter ska också passera och när det känns mörkast är det också när dagen bryter fram. Endast Gud är Gud alla andra är avgudar och verk av människohänder. Säkraste kortet är att stanna vid Guds ord alla andra vägar leder till undergång.

Läs mer...

Är det fåfängt att tjäna Gud? 28 sön A 2017

Mina vänner varför har många blivit likgiltiga i världen? Händelser runt om i världen förefaller ge de ogudaktiga rätt. Det verkar som allt går bra för dem. Av denna anledning kan de gudaktiga börja tala hård mot Gud. Redan i Malakis bok läser vi detta: Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Nu frågar ni: »Vad har vi då med varandra talat mot dig?« Ni har sagt: »Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning har vi av att vi håller vad han har befallt oss att hålla, och av att vi går i sorgdräkt inför Herren Sebaot? Nej, de fräcka vill vi nu prisa lyckliga, ty de som gör vad ogudaktigt är blir upprättade, de går fria, hur de än frestar Gud.  Viktigt är det att lyssna till vad Herren säger i detta sammanhang: ”Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar”(Mal 3: 13 - 4:2a).

Läs mer...

Varför bar den vilddruvor? 27 sön A 2017

Mina vänner, det är samma tema som går genom dagens första läsning och evangelietexten. I dagens första läsning (Jes. 5:1–7) får vi höra om en person som berättar om hur hans vän har ansträngt sig för att hans vingård ska få allt som behövs för att den ska bära frukt. Till slut bär vingården vilda druvor istället för äkta druvor. Av erfarenhet vet vi att bekymmer för framtiden gör att vi ibland gör fel saker. Vi har bekymmer för mat, dryck och kläder. Vi gör oss bekymmer för pengar, med vilka vi kan köpa dessa ting. De flesta tror att om de kan samla tillräckligt mycket med pengar, skulle de bli utan bekymmer. Därför anstränger sig många för att nå dit. Paradoxen i det hela är ju att genom att vi vill göra oss fria från bekymmer gör vi oss bekymmer.

Läs mer...

”Det räcker inte att i början säga ja” 26 sön A 2017

Mina vänner, det räcker inte att i början säga ja. Människan kan inte en gång för alla säga ja till Gud. Naturligtvis kan vi inte ta hela vårt liv på en gång och lägga det i Guds händer.  Ständigt på nytt ställs vi inför en situation där vi får möjligheten att förnya vårt ursprungliga ja. Detta är min erfarenhet som präst och Guds och människors tjänare. Varje dag måste jag välja att vara människa, att vara kristen och att vara präst. Idag vill människor i världen varken höra eller följa Guds bud. Vi borde förstå att den matematik som vi använder i våra relationer med varandra, inte stämmer i Guds rike. När en människa börjar älska Gud av hela sitt hjärta och alla sina krafter stiger dennes ömhet och medkänsla för andra. Denna börjar leva i kärlek, ödmjukhet och sätta andra högre än sig själv. Det är Guds kärlek i en människa som gör att denna inte bara tänker på sitt eget bästa utan också på andras. En sådan människa är fri från självhävdelse och fåfänga. ” Så mycket som himmelen är högre än jorden”, säger Gud, så mycket är också mina planer högre än era planer” (Jes 55:9). Somliga anser till och med att Gud inte bryr sig om vår värld och vad som sker här. Därför överlämnar många sig åt synd och orättfärdighet. Dessa människor prioriterar makt, pengar före Guds rike.

Läs mer...

”Gå bort till vingården, ni också". 25 sön A 2017

Mina vänner, ju mer jag ser mig omkring och betraktar olika fruktansvärda händelser, grymheter, konflikter, aggressioner, hat, hot, likgiltighet, hopplöshet, girighet, omoral, lögn, krig, katastrofer, mord, gudlöshet och mycket annat känns det som om Gud inte har något att göra med världen och det som sker här. Jämfört med denna värld känns Sodom och Gomorra som rättfärdiga. Gud besökte Abraham och informerade honom om grymheten i Sodom och Gomorra. Ropet från Sodom och Gomorra är ingenting jämfört med ropet i vår värld idag. Grymhet, orättvisor mot medmänniskor ropar till Gud. Det är först och främst synden som ropar till Gud. Gud kommer att be dem om ursäkt för att han förintade dem medan han låter vår värld fortsätta i grymhet och gudlöshet. Varför har han inte förintat vår värld? Vi har vårt svar i det som vi läser hos profeten Jesaja: ”Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (55:6–9).

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen