Predikningar

Min tid av räddning, Palmsöndagen 9 april 2017

Mina vänner,idag lever vi mer och mer i en värld som är sammanlänkad och sammankopplad. Tillföljd berörs vi alltmer av händelser båda nära och långt borta.Vi vet att vår värld är orättvis och många oskyldiga och utsatta människor lider av fattigdom, hunger och ett liv som inte är värt att leva på grund av andras grymheter. Livet känns tungt för de flesta människor runt om i världen, från syd till nord.  Igår hade vårt land sin smak av terrorism. Då en lastbilsförare körde in på en gata för att ta livet av så många människor som möjligt. Frågan om det onda har följt vår värld enda från dess början.  Gång på gång tvingas människor att fråga varför dessa grymheter och ondska händer. Nyligen utförde Syriens ledare, Assad kemiska attacker på sitt folk. Tänk av den tretton årige pojken som förlorade nitton av sina anhöriga i attacken. Nordkoreas ledare fortsätter att utveckla kärnvapen och hotar världs frid. Hunger och torka skördar liv i Syd Sudan, norra Nigeria och på många andra platser. Naturkatastrofer förstör hela städer och skördar liv. Det verkar som människor mer och mer tappar förtroende och omsorg om varandra. Populism och nationalism, främlingsfientlighet, xenofobi tar över många platser, bara för att nämna några. Längtan efter befrielse och frihet ligger i vår natur som människor.

Läs mer...

Gud har hjälpt 5:e sön i fastan 2017

Mina vänner, varje gång vi läser eller hör Guds ord upptäcker vi att ingen människa kan en gång för alla förstå djupet i Guds ord. Varje gång når vi till ett djupare plan liksom om att ögonen öppnas till en ny verklighet och blir ännu medveten om att det finns mycket mer att upptäcka.  Ingen människa kan fatta det helt. I dag är det den sista veckan i fastetiden. Därefter går vi in i stilla veckan.

Människor har alltid haft en benägenhet att tolka lidande, död och livets tillfälligheter som ett straff från Gud. Jobs bok är ett filosofiskt försök att begripa och förstå lidandets och dödens natur. Lidande, död och fattigdom har genom alla tider betecknats av många människor som straff från Gud. Att Gud tillåter lidande och död kan tyckas inte vara något annat än att Gud straffar. I söndags läste vi berättelsen om den blindfödde. För Jesu lärjungar var det en fråga att få veta hur han hade syndat för att han skulle födas blind. Det var därför de frågade Jesus om det var mannens föräldrar eller mannen själv som hade syndat. Jesus talar tydligt om att det varken var mannen eller hans föräldrar som hade syndat. När vi tolkar de lidanden som människor genomgår, som ett straff från Gud, då glömmer vi psalmistens ord som säger: "Om du, O Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?" (Ps 130). Alla har syndat och fallit bort från Guds nåd. Huvudfrågan har varit och är fortfarande varför en god människa lider och dör.

Läs mer...

Herren ser till hjärtat- 4:e sön i fastetiden 2017

Mina vänner, vi närmar oss händelserna som utspelar sig kring Kristi död och uppståndelse. Konflikt och konfrontation trappas upp mellan ljusets och mörkrets barn. Striden om vad som hör eller inte hör till sabbaten står i centrum för konflikten mellan Jesus och Israels folk. Ännu viktigare står på spel, de djupare frågorna kring människan och det rätta sättet att ära Gud. Vi lever i en tid när många människor har det svårt att skilja mellan ljus och mörker, gott och ont. Sant och falskt finns inte längre i många människors sätt att leva. Vi förväxlar dem ständigt. I etiska och religiösa frågor ser de flesta inte längre någon gräns mellan sant och falsk. Vi lever nu i en tyranni av normativ etisk relativism. Dagens liturgi visar att ljus och mörker finns och att det finns skillnad mellan gott och ont, falskt och sant.Ljuset var det som Gud först skapade. Han visste att man inte skulle klara sig utan ljus, en symbol på allt som är gott i livet. Statens lagar tycks vara samma som det som är gott. Som kristna kan vi inte nöja oss med detta. Vi vet att dagens samhälle i många avseende strider mot Guds liv och Guds förväntan på människor.

Läs mer...

Törsten efter liv - 3:e söndagen i fastan, År A 2017

Mina vänner, jag tackar Gud för att han alltid är trogen, trots svåra tider som jag möter ibland. Han är fortfarande verksam i tider av oro, lidande, smärta, konflikter, hat och krig. Rädsla, bitterhet, hat och förlorad framtidstro kan göra att vi skyller på Gud för våra lidanden. Han visar sig fortfarande för de som söker honom. Jag är alltid mycket glad att ha möjlighet att dela Guds ord med er.  Mitt hjärta är fylld av glädje för vem och vad Jesus har blivit för mig i livet. Han har berört och berikat mitt liv med sitt ord, vatten, blod och bröd.  Jag har sett många under både i mitt liv och andras liv. Jag kan inte tacka honom nog. När en människa har Kristus i sitt liv, kan han eller hon inte bli besviken av något eller någon i livet.

Läs mer...

Gå ut ur ditt land, 2: a söndagen i fastan 12 mars 2017

Mina vänner, allt i livet har en viss inre kraft som styr det till att bli det som det är avsett att vara. Det finns båda fysiska och andliga lagar. De kristna måste hålla vissa lagar, regler och principer för att leva ett framgångsrikt kristet liv. Bland dessa är lagar om vem man ärar och geografi. Vem man ärar och var man befinner sig har avgörande betydelse om man lyckas eller misslyckas i livet.

Gud befaller Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig (1Mos 12:1). Gud sätter Abraham på prov eller rättare sagt Gud tillåter att Abraham prövas i vardagen. Han gör inte detta för att slå ned honom utan för att Abraham ska få möjlighet att växa och komma in i sin välsignelse. Gud kallar Abraham att lämna de som han älskade. Gud kallar Abraham till ett okänt land. Detta innebär att lämna sin trygghet, makt, pengar och människors beröm för Guds löfte. Abraham tar emot uppmaningen.  Abraham ska bli en välsignelse för alla folk. Trots att Gud lovar Abraham mycket visar han honom ändå ingenting för att försäkra honom. Det enda som vi kan konstatera är att Gud kallade honom och att han samtidigt ger honom ett löfte. Det verkar som om Abram kom från en familj som dyrkade avgudar. Han var den första i sin familj som blev Guds kännare. Hans familj var troligen hedningar och Gud vill göra något med denna familj. Därför väljer han Abram. Abram omskriver sin familjs historia och äger dess framtid. Texterna idag genomsyras av uppmaning att förtrösta på Guds nåd och löfte.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen