Predikningar

Besvikelse över Gud   3:e påsksöndag 30 april  2017

Mina vänner, två gånger har jag varit på pilgrimsfärder till det Heliga landet. Under dessa resor hade jag nåden att besöka övre salen och Davids grav i Jerusalem. Av intresse ska vi poängtera att Davids grav ligger under övre salen i samma byggnad. Det verkar som om Petrus refererar till detta när han talar: ” Jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav finns här än idag.” Det var också i övre salen som lärjungarna gömde sig bakom reglade dörrar av rädsla för de judiska ledarna och de romerska soldaterna. När vi talar om lärjungarna under denna tid ska vi komma ihåg att de var en förvirrad, förtvivlad och rädd skara. Även efter Maria från Magdala hade rapporterat om den tomma graven och Petrus och den andre lärjungen hade sprungit till graven och upptäckt så som kvinnorna hade sagt, kunde de inte förstå vad som hade hänt. Det väcker mitt intresse att det bara var Petrus och den andre lärjungen som sprang för att själva se det som kvinnorna hade berättat. Varför följde inte de andra med? Kanske var det av rädsla de inte vågade lämna övre salen. Människor har svårt att möte sanningen.

Läs mer...

Detta är Herrens påsk – Skärtorsdagen 13 april 2017

Mina vänner, idag är det skärtorsdagen som vi firar till åminnelse av instiftandet av den heliga eukaristin, prästämbetet och Jesu kärleksbudet. Personligen är jag rörd av denna fest eftersom Herren har i sin nåd utvalt och kallat mig till sin präst. Jag får oförtjänad nåd att delta i Herrens måltid och låna mina tankar och händer till Herren till att använda för sin tjänst i sin vingård. Med tacksamt vill jag gratulera alla präster runt om i världen särskilt dem som utöver sin tjänst under fåra till sina liv i Irak, Syrien, Norra Nigeria, Egypten och många andra platser där islamismen hotar.

Läs mer...

Bortom tid och rum -Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 23 april 2017

Mina vänner, att tränga djupare in i påskens hemlighet är en av de största utmaningar som vi har som kristna. Påskens hemlighet är vår härlighet som döpta, vårt nya liv i Anden, vår värdighet och helighet. Vi har fötts på nytt till ett levande hopp genom Kristi uppståndelse från de döda.Gud tänker i sin nåd och barmhärtighet på oss. I påskens mysterium uttrycker han sin kärlek och barmhärtighet för hela världen.  Jesus har utgjutit sitt blod för att visa sin barmhärtighet mot den syndiga människan.  Gud har än en gång påmint oss om nödvändigheten av barmhärtighetgärningar genom sin uppenbarelse till syster Faustyna Kawalska i Polen den 22 februari 1931. I Jesu person är barmhärtighetens hemlighet uppenbarad. Världen behöver alltid påminnas om Guds stora barmhärtighet. Människor har det ofta svårt att ta emot och visa barmhärtighet. Uppståndelsen från de döda är ett hopp som infrias i Kristus. I det ögonblick då allt tycks ha nått slutet, träder Jesu härlighet fram. På morgonen den första dagen ser kvinnorna som kom till graven att Jesus inte hålls fast i döden utan lever på nytt. Genom att leva ut evangeliet lär vi känna korsets hemlighet. Gud och mörkret möts på korset.

Läs mer...

Vi har redan uppstått        Påskdagen 16 april 2017

Mina vänner, Kristi uppståndelse är det avgörande i vår kristna tro. Den är kristendomens särart. Evangelisten Johannes låter oss höra: ”den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö … Den som tror på mig han skall leva om han än dör. Jesu ord till Maria i Betania innebär att den som tror på honom redan har uppstått.  Petrus vittnar om Jesu liv och uppståndelse hos Cornelius i Caesarea (Apg 10:34a, 37–43) och framhåller uppdraget som ligger på dem som han utväljer att förkunna och vittna om det som hänt. Det är med anledning av detta som vi ända till idag förkunnar om Jesus. Vi som tror har också genom dopet uppstått med Kristus. Därför lever vi redan på jorden evigt liv (Kol 3:1–4). Tidigt på morgonen efter sabbaten går Maria från Magdala, vår församlings skyddshelgon till graven. Varför hon gör detta vet vi inte, med då såg hon att stenen för ingången till graven var borta.

Läs mer...

Kristi seger över döden- Påskafton 2017

Mina vänner,tänk på döden”, är uppmaningen som står, i gjutjärn, ovanför ingången till Stampens kyrkogård i Göteborg. Genom alla tider har rädsla för döden varit det största bekymret för alla människor. I Gamla Testamentet finns en längtan innerst inne i varje människa att kunna få leva i evighet. Människor vill inte dö och lämna jorden. Ingen ville gå under. Döden höll människor i sitt grepp, och gravens fasor gjorde människor förskräckta.  Hos profeten Jesaja finns ett uttryck för döden och dödsriket: ” I dödsriket tackar man dig inte, i döden prisar man dig inte, och bland dem som farit ner i graven finns ingen som längre hoppas på din trofasthet. Endast de levande tackar dig, och jag tackar dig med dem…” Osäkerhet kring döden i det Gamla Testamentet gjorde att folk ägnade sig åt att be till Gud att rädda deras själ från döden, deras fötter ifrån fall, så att de kan vandra inför Gud i de levandes ljus. Att dö betraktades som att ”få aldrig mer se Herren här i de levandes land, aldrig mer se en människas ansikte utan vistas i förgängelsens rike”.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen