Predikningar

Vi får aldrig glömma att himmelen är dyr medan helvetet är billigt. 4:e sön i advent 2017

Mina vänner, det finns en viss fobi som följer vintertiden för många i tempererade länder. Liksom alla fobier, vinterfobi varierar i grad och inverkan på olika individer som lider av detta. Vissa människor är rädda för mörkret och kan sägas lida av ’mörkerfobi’.  Medan vissa välkomnar vintertiden som en förnyelseperiod med dess lång nätter, andra är skrämda, fruktar och längtar för vårens återkomst-. Av intresse ska vi märka att vi firar den 25 december under årets mörkaste tid, Jesu ankomst till världen.

I Sverige lider cirka 8 procent av befolkningen av nedstämdhet, men ytterligare 11 procent sägs lida av vinterdepression. Det är solen glans som skingrar mörkret. Därför finns en stark längtan efter solens ljus. För att minska de negativa effekterna av mörkret under vintern finns även ljusterapi nuförtiden som folk använder sig av och andra saker så som adventljus i fönstren som lyser upp huset. Nu lyser julljusen upp vintermörkret. Det är något många i Sverige tycker om. Så långt tillbaka som det sjätte århundradet beskrev historiker årstider av glädje och sorg bland skandinaverna, som orsakades av det ständiga sommarljuset och dess nästan fullständiga frånvaro på vintern. Kommer advent att förbereda oss så vi blir genomlysta av Kristi ankomst?

Läs mer...

”Se där är er Gud” 2:a sön i advent 10 dec 2017

Mina vänner, hela världen berörs just nu av Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Det har kommit reaktioner från nästan alla delar av världen. En sak som är värt att tänka på i detta beslut är att de flesta i världen tänker att det är fel beslut som han inte skulle ha gjort medan andra tycker att detta är det bästa och visar hur modig Trump är i detta specifik fall i att göra det rätta. Oavsett vad vi tänker får vi inte glömma att i hela världens historia har Gud använt den som anses emotsätta honom att åstadkomma sin vilja. I dagens kollektbön heter det: ”Låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom.” Varje människa kämpar mot olika saker som kan vara yttre eller inre till sin natur. De kan vara fysiska eller andliga och strider mot oss i den kulturella, sociala oh ekonomiska sfären. Trumps beslut kan tolkas utifrån Guds plan för sitt folk Israel. För oss kristna kan vi tyda tidens tecken utifrån Guds ord och löfte.

Läs mer...

Kallad till gemenskap med Kristus, 1:a advent 3 dec 2017

Mina vänner, i livet gäller det att se tecken och de finns alltid runt och omkring oss. Det innebär att vara på sin vakt och inte låta sinnet fördunklas av bekymmer, annars överraskas vi av den dagen som en snara. Tiden är central för det kristna firandet av advent. Denna tid påminner oss om att trons mysterium inte är fullständigt förrän Jesu återkomst. Vi lever i denna mellantid eller den tid vi kallar hedningarnas tid. Vårt liv präglas ofta av slapphet och tröghet, av brist på närvaro och uppmärksamhet. Som kristna borde vi vara de mest vaksamma människorna i världen. Vakenhet borde prägla våra liv. Att vaka betyder med andra ord att alltid vara beredd.

Läs mer...

Mitt hjärtas kung – Kristus Konungens dag A 2017

Mina vänner, det är lämpligt att kyrkan firar den sista liturgiska söndagen under året för att ära sin grundare och frälsare, som Världsalltets konung. Detta är den högsta titel som en människa kan få i världen. Trots att firandet, som initierades av påven Pius XI, är nytt går ändå dess mening och lära tillbaka till kyrkans början. Dagens fest Kristus konungen startades som ett upprop till alla kristna att erkänna Kristus, vår konungs herravälde över alla jordens makter, riken och folk. Det var nödvändigt i en tid då världsliga ambitioner drog många ifrån Gud och Kristus. I dag är det mer viktigt än någonsin att erkänna Kristus som historiens kung och herre. De flesta nationer och personer har blivit ateistiska och agnostiska och förnekar Guds existens och plats i världen.

Läs mer...

Om tid och stund 33 sön A 2017

Mina vänner, nu närmar vi oss slutet av kyrkans liturgiska år och texterna börjar tala om de yttersta tiderna, om Herrens återkomst. Vi manas att ta tillvara på den tid som är och använda Guds gåvor på ett sätt som bär frukt.

Ordspråksboken är en samling av visdomsord och visa religiösa förordningar för att dagligen vägleda älskare av Gud och visheten. Boken tillskrivs kung Salomo. Egentligen har den olika författare och skrevs efter exilen. Att några av dem muntligt kan ha traderats från Salomo är möjligt. Texten som vi läser idag är en lovsång till en god och trogen hustru. Det var oväntat och ovanligt på Gamla testamentets tid i vilken kvinnor spelade mindre roll i det offentliga och religiösa livet. Ändå tänkte författaren på en kvinna och med rätta lyfter han fram den viktiga roll som en god och trogen hustru kan spela i en mans liv och därmed i en nations liv. En sådan kvinna är värd mer än guld, silver och pärlor åt sin familj. Av erfarenhet vet vi att kvinnor kan bidra till familjens framgång och nedgång i många fall. Många kvinnor har också brutit familjeharmonin, fred och framgång. Vissa gifta kvinnor kan i familjen vara som vulkaner som väntar på ett tillfälle att få ett utbrott.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen