Predikningar

Har jag rätt till förlåtelse? – 24 sön A 2017

Mina vänner, idag talar vi om synd, barmhärtighet och förlåtelse i det livet och i det kristna livet. Mycket av det som sker i vår värld idag frestar oss att inte våra barmhärtiga, att hämnas och ge ont för ont, öga för öga. Världen anser oss svaga när vi visar ödmjukhet och barmhärtighet. Ändå när det tycks att Gud inte är engagerad i våra liv som individer, hör vi motsatsen från dagens kollektbön: ”Gud, du som skapat allt och leder världens gång.” Detta kan endast betyda något om Gud bryr sig om oss både som grupp och som individer. Ibland förefaller det oss som om vi har rätt att inte visa barmhärtighet och förlåta dem som vi anser sårat oss.

Läs mer...

Kärleken vållar inte din nästa något ont - 23:e sön A 2017

Mina vänner, det känns som om alla religioner har misslyckats. Kärnan i alla religioner är budet om kärlek. Världen verkar fylld av hat, konflikter, krig, mord. Lust har infekterat världen med korruption. Oxford-ordbok 2016 förklarade "post-sanningen" som årets Ord. Online-upplagan av samma ordbok definierar "post sanningen" som " omständigheter i vilka objektiva fakta är mindre viktiga i utformningen av den allmänna opinionen än känslor och subjektivt tyckande. "Vissa forskare tror att världen redan finns i post-sanningens era speciellt i politiken där "det är lätt att körsbärsplocka data och komma till vilken slutsats som helst du önskar. "Det verkar som om i denna era, det finns lite eller ingen hänsyn till korrespondensen av tanken till verkligheten. Riktiga lögner tenderar nu att tolkas så att de ser ut som sanningar. Det flesta människor är bemästrade av världen och nu kan sägas vara av världen. Krig råder inom människor och människor emellan på så sätt att tal om förlåtelse, barmhärtighet, tålamod, mildhet, generositet inte längre finner hem hos många människor i världen.

Läs mer...

Du lever som du tänker -22 sön 2017

Mina vänner, idag firar vi sjätte året av invigningen av vår kyrka. När vi tänker tillbaka kan vi vara stolta och fyllda av tacksamhet för allt som Gud har gjort för vår församling och för våra medlemmar i sina individuella liv. Vår kyrka har blivit ett kyrkorum som uppskattas av alla som kommer hit. Med dess enkelhet och stilrenhet inbjuder den lätt alla besökande till en vördnad och tillbedjan. Många har blivit förnyade och förvandlade i sin tro genom vår kyrka och många kommer också att fortsätta möta Gud på ett speciellt sätt i denna kyrka som Gud har vigt åt sig och i vilken vi som medlemmar är infogade som byggstenar.

Läs mer...

Hans är härligheten i evighet, 21 sön 2017

Mina vänner, vår tid kallas för postsanningens era. Den nya uttrycksformen för de flesta kristna är att skapa egna bilder av kyrkan och Gud. Idag finns det en utbredd kristen vidskepelse, vantro eller vad som kan kallas ’kristen trolldom’ i vilken alla typer av extra sensorier perception (ESP) används för att förutsäga framtiden och dåtiden, att utföra ’underverk’, lova ett framgångsrikt liv på allt sätt.

Läs mer...

De som får komma till Guds heliga berg, 20 sön 2017

Mina vänner, av hjärtat tackar jag Gud att få komma tillbaka efter några veckors semester i Nigeria. Tack till er alla som tänkte på mig i era böner under min frånvaro. Era böner betydde mycket. Gång på gång visar Gud att de som sätter sitt hopp på honom aldrig kommer på skam. Han är deras seger, glädje, styrka och beskydd. Under min resa till Nigeria kunde jag erfara Guds hand i mitt liv. Med frimodighet och starkhet vittnade jag om sanning och evangeliets kraft. När jag firade min femtioårsdag en vecka innan jag åkte bort för semester sade jag att jag känner mig hemma här i Sverige. Varje gång jag åker bort hungrar och törstar jag att få komma tillbaka. Nu är Sverige hemma och på andra platser känner jag mig som en gäst. Här är min själ i ro. Jag vet att Gud väntar på mig här och därför är jag i frid och fred. Tro är verktyget med vilket vi besegrar världen. Utan tro på Guds son, Jesus Kristus kan vi ingenting göra.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen