Predikningar

En ljus framtid för dig- 14 söndag 2017

Mina vänner, idag möter vi en av Gamla Testamentets profeter, Sakarja som hade förutsagt Jesu ankomst. Hebreiska zekharyahu och zekharyah, betyder "Jahve minns". Han var en profet i Juda, den elfte av de tolv mindre profeterna. Likt Hesekiel, var han av prästerlig släkt. Han beskriver sig själv (1:1) som "son Berechiah." I Esra 5:1 och 6:14 kallas han "son Iddo," som troligen var hans farfar. Hans profetiska karriär började i det andra året av kung Darius (520 f. Kr). Han var samtida med Haggaj (Esra 5:1). Hans bok består av två olika delar. Första delen är allomfattande (kapitel 1–8) och ger en översikt av deras historia och den andra delen (9–14) försäkrade dem om Guds närvaro och välsignelse. Det är i denna del som profeten Sakarja förutser att Jesus skall komma i härlighet för att befria sitt folk.

Läs mer...

Er generositet ska inte vara utan lön –  13 söndagen under året 2 juli 2017

Mina vänner, denna dag är stor för mig och för många församlingsmedlemmar som med glädje väntat på den.Du ska inviga det femtionde året och förkunna frihet i landet för alla dess invånare. Det blir ditt jubileum, när var och en av er kommer att återvända till sin egendom och var och en till sin klan (3 Mos 25: 8–13). I dag fyller jag av Herrens nåd femtio år, (50 årsjubileum) därför är det mitt shenath ha-yobhel. För mig känns det inte som jag är 50 än. Med glädje och tacksamhet kommer jag till Gud för att tacka för livets gåva och för att jag har fått den underbara, men krävande kallelsen att vittna om Gud och hans kärlek för varje människa som jag möter i mitt liv. Med övertygelse vill jag hela livet vittna om min tro på Gud som är mitt liv.  Vishetens bok är den första bibliska bok som gör det tydligt vad som är människans mål på jorden (Vish. 1:13–15; 2:23–24). Syftet med livet, tänkte man, var ett långt liv, vällevnad, stor familj och hög status i samhället.  Men i Vishetens bok hör vi att vårt mål i livet är att leva i evighet med Gud i himlen. Vi är inte skapade för att dö utan för att leva.

Läs mer...

Gud ser njurar och hjärta 12:e söndagen under året 2017

Mina vänner, idag känns det som om vi befinner oss i den sista tiden. Avguderi och alla typer av hyckleri verkar tagit över hela världen. Kapitalismen tyranni har skapat en värld i vilken det enda godkända värdet är nihilismen och värdelöshet. Ödmjukhet, trofasthet, sanning, integritet vinner inte längre människors hjärta. Många människor idag lider av en "utbredd okunnighet och förnekar och avfärdar inte bara kyrkans förkunnelse utan också Skriften och Guds existens, himlen och helvetet. De som inte lever i Skriften och känner sina bilder första hand är mer benägna att se bibliska språket som irrelevanta eller inflammatoriska. Att tala öppet om ens kristen tro verkar ha blivit kriminell handling i vissa länder idag. Någon berättade för mig några dagar sedan hur han blivit uppsagt för att han förklarat den katolska äktenskaps lära på sin arbetsplats inte av icke troende utan av ’Kristina chefer’. Bibeln och dess lära tycks tillhöra förgångna tider och ska inte tillämpas i nutid. Ändå står Guds ord i evighet. Det spelar ingen roll vad du och jag tycker, känner eller tro.

Läs mer...

Fastän många är vi en enda kropp - Kristi Kropps och Blods Högtid 2017

Mina vänner, som människor är vi vana att göra distinktioner mellan olika folk i världen genom att felaktigt använda ordet `ras’. Egentligen finns det inte två eller flera ’raser’ i världen utan en enda ras, som är den mänskliga rasen. Fastän många är vi en enda kropp säger den heliga skriften.   Idag är det ’Corpus Christi’ firandet av Jesu realpresens i eukaristin som påminner oss om allt Gud har gjort och fortsätter göra för oss. Benedikt XVI skriver i sin bok Jesus från Nasaret del II: ”Om Jesus inte räckt sina lärjungar bröd som sin kropp och vin som sitt blod, då är kyrkans eukaristifirande innehållslöst – en from fiktion – och inte en realitet som grundar en gemenskap mellan Gud och människor”.

Läs mer...

På Sinai berg – Heliga Trefaldighets Dag 11 juni 2017

Mina vänner, nu är den ljusa årstiden, sommaren med sol, den klara kvällssolen som fyller rummet är här igen. Sommaren, en tid att damma av resväskor och åter upptäcka vilodagen. Olika firande sker under denna tid, dop, första kommunion, konfirmation, studentexamen bland annat. Många längtar till en vilsam och härlig avkoppling någonstans. De flesta längtar till en avkoppling som kan fyllas med vänner, måltider och fester. Många har bokat flygbiljetter till olika destinationer. Somliga har redan åkt iväg. Livet är verkligen en tid när vi förbereder för den stora resan, den eviga vilan hos Gud. Hoppet med vingar är det som krävs för att vi ska klara färden tvärs genom livets stormar. Igår var kardinal Anders Arborelius ocd hos oss för att konfirmera några av våra ungdomar. Detta är en bekräftelse på den tro, hopp och kärlek som dessa unga har på Gud och vår Herre, Jesus Kristus. Nu kan du gå ut och vittna av hjärtat om att Kristus lever och är världens enda frälsare. I en värld som lider av massa smärtor och konflikter är dessa ungdomar kallade till ett liv i tron och gemenskap med den treeniga Guden.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen