Predikningar

Att leva i Verkligheten, Barmhärtighetens söndag 2009, v16

Denna söndag kallas för Den Gudomliga barmhärtighetens söndag. Den är en fest som upphöjer helt och fullt Gud i hemligheten med hans barmhärtighet. Gud öppnar på ett speciell sätt sitt hjärta till alla som närmar sig sin barmhärtighets källa genom bikten och den heliga kommunionen. Vi som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Barmhärtighetens hemlighet är slutligen uppenbarad i Jesus Kristus. Idag mer än någonsin behöver vi påminna världen om Guds stora barmhärtighet som gör oss skyldiga att visa barmhärtighet mot varandra. Genom Syster Faustinas liv och kallelse, en polsk nunna, har Gud påminnt hela mänskligheten om sin barmhärtighet. Gud påminner oss om sin gränslösa  barmhärtighet genom henne. Gud kallar oss att visa barmhärtighet alltid och överallt. Syster Faustina fick en vision i Plock den 22 februari 1931, då Kristus uttryckte en önskan att man skulle måla en tavla av den bild som Faustina såg av Herren och nedtill skriva orden: "Jesus, jag förtröstar på dig".

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Den röda strålen betecknar blodet, som är själarnas liv medan den bleka strålen betecknar det vatten som renar själarna. Tavlan visar Guds barmhärtighet som helt och fullt uppenbarats i Kristi påskmysterium och i de heliga sakramenten. Enligt Jesu önskan ska  barmhärtighetsens helg firas den första söndagen i påsktiden. Var barmhärtiga, så som er Fader är barmhärtig (Matt 5:48).

 

Mitt Liv, Påskdagen 2009, v15

christ_resurectionHalleluja, detta är den dag som Herren har gjort! Låt oss hålla fest och vara glada! Vi vet att Kristus har uppstått från de döda och inte mer ska dö. De som såg det har vittnat om det för att också vi ska tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning (Joh 21:24). Om det är fallet får vi hålla fast vid vår bekännelse. Jesu uppståndelse är grunden och utgångspunkten i den kristna tron. I princip tror de flesta av oss på den fast vi lever som om den inte hade skett. Det finns människor som relativiserar och ifrågasätter berättelsen om uppståndelsen. Somliga jämställer evangeliernas skildring av Jesu uppståndelse med sagoboken och kallar den för myt eller legend. Uppståndelsen är grunden för vår glädje som kristna. Den helige Augustinus brukade  säga att kristen tro är Jesu uppståndelse.

Många vittnade falskt mot honom, Palmsöndagen 2009, v14

 "Många vittnade falskt mot honom"

 

Idag firar vi Palmsöndagen, den dag som inleder Stilla veckan, den dramatiska vecka som utspelar Jesu lidande, död och uppståndelse. Palmsöndagen aktualiserar Jesu intåg i Jerusalem, då han hyllas som Messias med palmkvistar och Hosiannarop av det lokala folket. Jesus red in i Jersusalem på en åsnarygg. Vid tidigare besök i Jerusalem uppfattades han av de flesta människor som en politisk ledare. Den här gången är han Messias, den som har besegrat döden. Klart är att de flesta av folkmassan sett eller hört om hur Jesus uppväckte Lasaros från de döda. Den första Palmsöndagens drama liknar i många avseenden vår tids drama. I ljuset av det som skedde i Jesu liv på Palmsöndagen kan vi börja ana eller förstå vad som sker i vårt samhälle idag. Jesu lidande, korsfästelse och död är inspirations- källa till mod och uppmuntran för de kristna i deras kamp mot mörkret som försöker fånga världen i sitt grepp. De kristna har Jesus som förebild i sin resa mot härlighet. Jesus var sann människa som har segrat över mänskliga brister. Han är också med alla kristna i nödens tid.

Din härlighet, Femte söndagen i fastan 2009

 

Mina vänner, vid 23 års ålder blev Jeremia kallad att bli Guds profet. Han förkunnade Guds ord i Jerusalem under den största omvandlingsperioden i Judas historia (627-587). Utmärkande för den tiden var att kungen, prästerna och folket var mer intresserade av politik än att tjäna Gud. Missbruket i templet nådde sitt höjdpunkt under denna tid. Jeremia talade frimodigt om folkets missgärningar och förutsåg den Babyloniska exilen. I texten som vi hör idag, talar han om ett nytt förbund som Herren kommer att upprätta med sitt folk. Det nya förbundet kommer inte skrivas på stentavlor utan i människans hjärta. Genom det nya förbudet gör Gud något nytt med sitt folk. Folket kommer att bli Guds folk på ett speciellt sätt. De ska vara Guds folk och Gud ska vara deras Gud.

Läs mer...

Revolt mot Gud, Fjärde söndagen i fastan 2009

Mina vänner,

dagens texter visar, att människor alltid har revolterat mot Gud. Vi får också höra vilket ansvar de troende har för att evangeliets ljus ska lysa i världen.

I första läsningen ur andra Krönikeboken får vi höra hur folket levde i mycken otrohet mot Gud. De hånade Guds sändebud och föraktade hans ord. De gjorde narr av de troende. Psalmisten bekräftar att de otrogna, som håller de troende fångna, ber dem att sjunga en av Sions sånger.

Syndens konsekvenser har alltid varit döden. För sin synd, blev folket ormbina. Men Gud gav inte upp om dem. Han ville rädda dem, Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den på en stång för att alla ormstungna israeliter skulle se upp på den och så bli vid liv. Troligen var det inte alla ormbitna som vände blicken till livets orm och blev vid liv. Så länge man inte ville rikta blicken på kopparormen kunde man inte leva. Att vända blicken på kopparormen var ett sätt att erkänna sina brister och brott mot Gud och få hans förlåtelse. Kopparormen hänvisade ju till Kristus.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen