Predikningar

Att bli ledare, 25 söndagen under året, 2009

alt Mina vänner, hösten är här, med kyligare och klarare luft, och med den känslan av nystart. Välkommen till en ny start i vårt gemenskapsskapande uppdrag. Jag hoppas att Ni har haft en skön sommar med sol, vind & vatten och nu är pigga att börja igen!! Själv har jag haft en upplevelserik semester i Nigeria där jag var med i olika sociala projekt till stöd för handikappade, övergivna och föräldralösa barn till följd AIDS/HIV krisen. Jag vill ta tillfälle i akt för att tacka Er alla för era insatser och villigheten att göra Guds rike synligt bland människor i S:ta Maria Magdalenas församling. Vi har gjort en hel del, men en del återstår att göra. Med Guds nåd kommer vi att lyckas trots allt.

Läs mer...

Du är Messias, 13 aug. 2009, 24 söndagen under 2009

alt

Petrus hade förmågan att svara rätt i rätt situation. Rätt, gudomligt inspirerad. ”Du är Messias.” Eller som när vi avslutade läningen av Johannesevangeliet sjätte kapitel: ”Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.” Vid kallelsen vid Gennesarets sjö. När Jesus har predikat och ber Petrus att ro ut på djupt vatten och lägga näten där och de får en väldig mängd fisk, så kastar sig Petrus ner vid Jesu knän och säger: ”Lämna mig herre, jag är en syndare.” Men Jesus säger åt honom: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Varje gång svarar Jesus och ger ett uppdrag. Du är den klippan på vilken jag skall bygga min kyrka. Var en herde för mina får. Du skall vara en människofiskare.

 

Petrus har förmågan att svara fel i fel situation. Det är hans mänskliga känslor som spökar. Hans sätt att vara så mänsklig. I dagens evangelium önskar han Jesus det goda livet: ”Nej! Inte får du lida och bli dödad du är den som har gett mitt liv mening. Du har låtit mig se och uppleva mycket spännande. Det måste finnas en annan väg, ett annat sätt. Men det finns det inte. Jesus svarar på ett sätt som man kan uppfatta hårt: ”Håll dig på din plats Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.” På förklaringsberget: ”Rabbi det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor... När Petrus vill komma ut på vattnet: ”Herre om det är Du så säg åt mig att komma till dig på vattnet:” ”Kom!” ”Herre hjälp mig” ”Du trossvage. Varför tvivlade du?” Men framför allt på översteprästens gård. Han svor och bedyrade: ”Jag känner inte den mannen.” I samma ögonblick gol en tupp.

 

Läs mer...

Effata - öppna dig. 23 söndagen under 2009

Effata! - öppna dig! Ett ord på arameiska som inte har översatts till grekiska och därmed inte till något annat språk som Nya Testamentet är översatt till. Varför stå ordet: Effata! Markus har ord på arameiska på flera ställen då han beskriver ett mirakel som Jesus utför. I femte kapitlet Talita koum! - Lilla flicka sig upp. I femtonde kapitlet, Golgota – skallen och Eloi, Eloi lema sabachtani? – Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?

 

Läs mer...

Vi blir vad vi äter! 22 söndagen under 2009

altNu är vi nu tillbaka i Markusevangeliet. Det vi läste i Johannesevangeliets sjätte kapitel är det samma, som om vi fortsatt med Markusevangeliet, för där vi slutade, där börjar berättelsen om brödundret. Mark. 6:30-44. Denna berättelse är ju hos Johannes mer utvecklad och mer "katolsk" så att säga.
Markusevangeliet är det äldsta evangeliet. Här är Jesu förkunnelse rak och utan krusiduller. Vi tar upp läsningen i det sjunde kapitlet och vi fortsätter att läsa ur Markusevangeliet ända fram till kyrkoårets sista dag, Kristus Konungens högtid. Vad är det Markus vill lära oss denna söndag? Det handlar om det yttre och det inre.

Eukaristin - vårt katolska signum, 21 söndagen under året 2009

Idag avslutar vi det sjätte kapitlet i Johannesevangeliet. I min gamla kommentar över Johannes evangeliet, så gör Raymond E, Brown en fantastisk utläggning av detta sjätte kapitel i Johannesevangeliet.

Han börjar med brödundret. Det som vi läste den 17 söndagen under året. De femton första verserna, som bär rubriken: Mat åt fem tusen. Förutom att alla äter och blir mätta, så blir det tolv korgar över. Och om detta säger Brown: "Detta är första gången i Johannesevangeliet, som antyder att lärjungarna är "De tolv" - lika som stammarna. Söndagen därpå, den 18 under året läste vi verserna 24 till 35. Det som vi hoppade över är hur Jesus går på vattnet och stillar stormen.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen