Predikningar

Himlen tur och retur, Marias upptagning i Himlen, 15 aug & 20 söndagen under året 2009

altDen här helgen firar dels Maria och hur hon av Kristus blev upptagen till himmelen. Det gör vi på lördag. Söndagen är den tjugonde under året och vi fortsätter att läsa ur Johannesevangeliet, där Jesus förkunnar att han är brödet som kommit ner från himlen. Så man kan säga att det dessa två dagar handlar om himlen tur och retur.

Så låt oss börja med Maria! Vi känner alla berättelsen ur Lukasevangeliets första kapitel, hur Maria en dag får besök av ärkeängeln Gabriel. Vi kallar det bebådelsen. "Var hälsad du högt benådade!" säger Gabriel till henne. Du jordiska kvinna skall bli mottagare av det himmelska. Gabriel fortsätter. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son. Maria bejakar ärkeängeln Gabriels förfrågan och säger: "Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt," och hennes liv förvandlas. Från det ögonblicket blir allt annorlunda!

Hon vet nu att hon från detta ögonblick inte längre kan bli en vanlig judisk hustru och mor med en växande barnaskara. Maria har valt att bli

Läs mer...

Gud vill lyfta dig upp, 19 söndagen under året 2009

Mina Vänner, berättelsen om hur Guds ängel mättade Elia under hans vandring i öknen läsas idag därför att dagens evangelium handlar om Jesu löfte att ge bröd till sina lärjungar på deras vandring genom livet för att de ska kunna komma i mål. Att Gud gav bröd till sina profeter och att Jesus gjorde samma för folket i Galiléen förebådar det andliga brödet som Jesus skulle ge till sina lärjungar för deras pilgrimsvandring i livet.

Läs mer...

Lev inte längre som hedningar, 18 söndagen under året 2009

Mina vänner, i söndags hörde vi hur Jesus mättade femtusen män förutom kvinnor och barn med två bröd och fem fiskar. Efter att ha gjort detta gick han ut för att vara ensam. Jesus och hans lärjungar drog sig tillbaka för att vila. Det säger något om meningen med vila. Gud har välsignat vilan, han har helgat vilodagen och vill att människan ska få vila då och då för att förnya sig själv. I dagens evangelium läser vi hur folket började leta efter honom. De söker honom. Människor har alltid sökt och fortsätter att söka Jesus. Så snart som Jesus är född, börjar sökandet. Varje ansträngning eller längtan som en människa gör och har är i sista hand ett sökande efter Jesus. Före syndafallet behövde inte människan söka Gud eftersom de levde i total samklang med honom. Detta sökande tar olika former. Ibland söker människor honom bland de döda. Människan söker ibland saker som gång på gång svikit, saker som inte kan tillfredsställa. Människan lär inte så lätt från historien. Trots alla under Gud utförde för att befria sitt folk ur Egypten var det inte lätt för dem att förtrösta på honom. De beskrivs som ett otacksamt folk (2 Mos 11:5).

Läs mer...

De ska äta och få över, 17 söndagen under året 2009

Mina vänner, idag möter vi i evangeliet ett av Jesu berörande under: bespisningsundret. Berättelsen om hur Jesus mättade femtusen män förekommer sex gånger: en gång hos Lukas och Johannes och två gånger hos Matteus och Markus. Det visar att fornkyrkan i sin förkunnelse lade stor vikt vid just detta under. Trots att eukaristin inte nämns när Jesus utförde undret, talar allt för att undret har en direkt koppling till eukaristin. Dessutom handlar berättelsen om något som är ett av världens största problem, nämligen hunger.

Läs mer...

Ni kan vila er lite, 16 söndagen under året 2009

Mina vänner, i söndags hörde vi hur Kristus sände ut sina apostlar två och två och befallde dem att predika runt om i Galileen. De berättas hur de helade och botade de sjuka. Kanske vi undrar varför de inte gör detta också i våra dagar, varför det sker så få under nuförtiden. Visst kan Jesus även i vår tid bota kroppsliga sjukdomar. Men den kroppsliga hälsan är inte det väsentliga. Det största botandet sker när människor i sitt hjärta öppnar sig för Guds nåd. Idag är apostlarna tillbaka och berättar om sina erfarenheter. Jesus lyssnade och föreslog att de skulle åka någonstans och vila sig lite. Verserna visar tydligt Jesu omsorg och förståelse för människor. Det var så många som kom och gick att de inte fick tid att äta. När de åkte hann ändå folket dit före dem. Jesus fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. I första läsningen möter vi ett folk utan riktiga herdar.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen