Predikningar

Ni kan vila er lite, 16 söndagen under året 2009

Mina vänner, i söndags hörde vi hur Kristus sände ut sina apostlar två och två och befallde dem att predika runt om i Galileen. De berättas hur de helade och botade de sjuka. Kanske vi undrar varför de inte gör detta också i våra dagar, varför det sker så få under nuförtiden. Visst kan Jesus även i vår tid bota kroppsliga sjukdomar. Men den kroppsliga hälsan är inte det väsentliga. Det största botandet sker när människor i sitt hjärta öppnar sig för Guds nåd. Idag är apostlarna tillbaka och berättar om sina erfarenheter. Jesus lyssnade och föreslog att de skulle åka någonstans och vila sig lite. Verserna visar tydligt Jesu omsorg och förståelse för människor. Det var så många som kom och gick att de inte fick tid att äta. När de åkte hann ändå folket dit före dem. Jesus fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. I första läsningen möter vi ett folk utan riktiga herdar.

Läs mer...

Han har välsignat oss, 15 söndagen under året 2009

Mina vänner, att vi är välsignade av Gud är knappast något vi behöver tvivla på. Att Gud sände sin ende Son till världen därför att han älskar oss är ett faktum. Tack vara detta faktum kan vi aldrig förneka Guds kärlek. När vi stöter på lidande eller svaghet hos oss själva eller andra kan vi inte glömma att Gud har välsignat oss genom Kristus med all andlig välsignelse som finns i himlen. Det är inte en historisk händelse i den meningen att den tillhör det förgångna, utan Han ger sin Son i evigt presens .

I dag får vi möta Amos, en herde från Juda som kallades att vara profet i Israel. Han var en av de klassiska profeterna och är känd som profeten för social rättvisa. Amos tjänstgjorde när Jeroboam II var kung i Israel (783-743) och Amasja var tempelpräst i Betel, Israels nationella tempel. Amos tid var präglad av tendenser där centrala mänskliga värden undergrävts, inte minst genom att människors beredskap till socialt ansvarstagande offrats för den allt överskuggande jakten på ekonomisk framgång. De oskyldiga såldes för pengar och den fattige för ett par skor. De rika trampade ner de svaga och skuffade under de hjälplösa. Människors intresse för religion var instrumentell och det fanns inget personligt intresse för de religiösa frågorna för deras egen skull. Till prästens - och förmodligen även folkets - förvåning profeterade Amos att Israel skulle förintas och folket föras bort som slavar till ett främmande land. Kung Jeroboam II skulle mördas. Amasja förargade sig och drev ut och förbjud Amos att profetera i Israel. Det fanns många falska profeter under denna tid som försörjde sig genom att tala sina egna ord istället för Guds ord.

Läs mer...

En nation av rebeller, 14 söndagen under året 2009

Mina vänner, Hesekiel, en av de fyra stora profeterna i det gamla testamentet, tjänstgjorde i sin kallelse som Guds budbärare från 593 till 571 före Kristus. 597 var han en av dem från Juda som togs till exil i Babylon av kung Nebukadnessar. Fyra år efter detta blev han utvald av Gud att förkunna hans ord till folket i exilen. Han sa att exilen var ett straff för folkets synder. Kungar och präster vilseförde folket. Därför skulle Jerusalem invaderas och förstöras, de skulle förvisas, de skulle föras bort. Juda skulle upphöra som nation. Allt detta blev uppfyllt 587. När vi läser gamla testamentets historieböcker upptäcker vi att det är berättelser om hur människan är som rebell i sitt förhållande till Gud. Mer än fyrahundra år, det vill säga från Davids död till Jerusalems fall, var endast fyra av de arton kungarna av Juda lojala mot Gud och uppmuntrade sitt folk att tjäna honom. Som vi läser i dagen första läsning, beskrivs det utvalda folket som en "nation av rebeller". Detta är en sann deskription med få undantag. Folket är motsträvigt. "De har ögon att se med, men de ser inte. De har öron att höra med, men de hör inte" (Hes 12:1-2)

Läs mer...

Makt över dödsriket, Petrus och Paulus högtid, vecka 27, 2009

Mina vänner, med glädje och tacksamhet kommer vi till Gud idag för att tacka för alla välsignelser som vi har fått under detta Paulus år som vi avslutar. Vi tackar också på Petrus och Paulus högtid för arvet som vi har genom dem. Båda apostlarna fick den underbara, men krävande kallelsen att vittna om Gud och hans kärlek för varje människa. Med övertygelse och erfarenhet vittnade de om sin tro. Petrus och Paulus liv möter oss med ett tilltal. Vårt sätt att leva, vårt sätt att tänka, våra attityder och värderingar utmanas i grunden. De ställer oss inför ett liv i efterföljelse. Deras erfarenheter och liv äger en tidlös giltighet. Genom dem upptäcker vi att uppdraget att vittna om Kristus och göra honom känd innebär utmaningar. Petrus var den främste bland apostlarna och älskade Kristus med glödande kärlek. Paulus var hedningarnas lärare. Både dog martyrdöden i Rom under kejsar Neros regering, cirka 64. Petrus korsfästes med huvudet vänt nedåt, Paulus halshöggs. Eftersom Paulus var romersk medborgare kunde de inte korsfästa honom.

 

Läs mer...

Livets stormar, 12 söndagen under året 2009

I torsdags berättade någon för mig att i ett afrikanskt land hotade ledarna i en by att mobiltelefonnätet som byggdes inte skulle på ett mirakulöst sätt fungera om företaget som byggde det inte kom överens med dem. Det var som ett tomt hot i början. Men under ett år fungerade inte mobilnätet förrän företaget gick med på bybornas begäran. I samma land hotade en annan by med att om regeringen inte tillmötesgick bybornas önskemål skulle olja som utvanns i deras by förvandlas till vatten. Skrämmande och otroligt! Om detta är sant eller inte har jag ingen aning. Dessa tankesätt liknar Gamla Testamentets. Det var en värld full av gudar och onda krafter som oftast stod mot människors lycka. Man hade till uppgift att kämpa och besegra dem. Gör vi inte samma sak idag? De flesta av oss firade midsommar i helgen. Har inte denna fest sin bas i samma tankesystem som vi finner bland Gamla Testamentets folk och i många urfolks traditioner? Midsommar var förstås en fruktbarhetsfest för att be om gudarnas välsignelse för rik skörd. Även om vi inte tänker på detta när vi firar midsommar, är det fortfarande en identifiering med vårt innersta som bekänner att det finns något bortom det vi förnimmer med våra sinnen.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen