Predikningar

Den Högste blir ett barn för vår skull Julnatten 24 dec 2016

Mina vänner, under fyra veckor har vi gått igenom en intensiv tid av längtan, advent, som en påminnelse om att hoppets tid har börjat för hela världen. Den sista advent veckan har varit mer intensive, då har vi haft två julkonserter och hela nattens tillbedjan i stilla och i väntan på ett löfte som ska infrias. Inför Herren blir människa fylld av Guds närvaro, av Guds smörjelse, frid och kraft. Vår tillbedjan är en lovsång åt honom för allt som han är och ger oss. Det mysterium som vi firar denna heliga natt är så stort och så fullständigt ofattbart att vi som människor inte kan begripa det. Det är svårt, omöjligt att föreställa sig.  Det är en stor glädje att Gud steg ned från sin tron och blev människa mitt ibland vårt elände, inte bara för att dela det utan för att helt och hållet ta det på sig. Vi lär känna Gud genom att se honom i Jesus Kristus. Gud kom en gång till världen i mänsklig gestalt och tog sin boning bland oss. I honom har Guds nåd blivit synlig som en räddning för alla människor. Detta är ett saligt byte att Gud förenar sin gudomliga natur med vår mänskliga natur.

Läs mer...

En familj i kris   4:e söndag i advent 2016

Mina vänner, snart är det jul. Vi närmar oss Jesu födelse. I advent förbereder vi för denna ankomst, var och en av oss på sitt sätt. Målet är att göra det möjligt för Jesus att födas både in i världen och samtidigt i individens hjärta. Det som kännetecknar advent är bot, hoppfull förväntan och glädje. Det innebär att advent kräver att något görs. I advent växer fram en hoppfull berättelse om tvivel och övertygelser, om att gå fast man inte vågar, om att leva efter sitt livs ja och till slut finna sitt mål i livet. Förhoppningsvis blir det till glädje, uppmuntran och utmaning. Gåvan som är Jesus är anledningen till julfirandet. Advent är högaktuell och utspelade sig inte bara för 2000 år sedan utan idag i varje människas liv. Vi hoppas att alla i denna givande och mottagande tid ska få möta omsorg och värme från medmänniskor.

Läs mer...

Skriftens tröst bevarar vårt hopp- 2: a sön i advent 2016

Mina vänner, under veckan som gått hade jag privilegiet att delta i vår MSP årliga reträtt. Denna gång var det hos Birgittasystrarna i Falun. En av våra MSP medbröder, p. Ben Okon missionär i Italien var reträttledare. Temat för de fem dagarna var ’Vänskap med Kristus’. Innan reträtten hade jag inga höga förväntningar på Gud och min själv. På något sätt överlämnade jag allt till Gud och Gud överraskade mig genom att ge mig möjlighet att komma närmare honom i bön och i Skriften. Dagens liturgiska texter uppvisar kontraster. Den första läsningen (Jes 11:1–10) talar om glädje, om en tid då frid ska råda och alla jordens varelser ska leva i samförstånd och harmoni. Samma glada stämning finner vi hos Paulus i andra läsningen (Rom 15:4–9). I evangeliet däremot hör vi ett helt annat språk. Vi blir tilltalade som huggormsyngel. Johannes döparen kommer med hotelser och krav: "Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen?" Vänskap med Kristus är en frukt av sann omvändelse. I advent uppmanas vi att förbereda oss för att bli vänner med Kristus.

Läs mer...

Et incarnatus est – 1: a söndagen i advent 2016

I dag är det första advent, den fjärde söndagen före juldagen och den första dagen på kyrkoåret. Traditionellt sett är det en stor kyrkogångsdag för många i landet. Denna dag tänds det första ljuset i adventsljusstaken. Detta är en sed som dock inte är så gammal. Det var först under 1930-talet traditionen med fyra ljus blev vanlig i Sverige. De fyra ljusen tänds ett i taget för de fyra adventssöndagarna. Advents första ljus är grönt, livet börjar leva igen. Det kan också vara purpur. Det andra adventsljuset är purpur eller violett som är förberedelse- eller botgöringens färg. Advents tredje ljus är rosa. Folket har nått mittpunkten av advent och julen är nära. Den fjärde adventsljusets färg är gyllene som symboliserar lycka och glädje. Advent kännetecknas av glädjefull väntan på Gud som kommer sitt folk till mötes. Eftersom ingen vet när han kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen, förväntas alla att vara på sin vakt. Ordet advent kommer från latinets adventus och betyder ankomst. Idag är första söndagen i Advent, det är första dagen på kyrkans liturgiska år. För att det nya ska komma måste det gamla sluta. Därför kan vi begrunda de sista sakerna som leder till det nya. De inbjuder oss att med kärleken gå Kristus till mötes och ställa sig på hans högra sida i himlen.

Läs mer...

Att vänta på Herren- Kristus Konungens dag 2016

Mina vänner, jag har det svårt att vänta på något. Att vänta på något kräver tålamod särskilt när det dröjer och vi verkar ha bråttom. Många väntar på att få resevisum andra har sömnlösa nätter av att vänta på uppehållstillstånd, somliga är fyllda av ångest i väntan på att få klara teoriprovet eller att få köra upp för att få körkort. De sjuka har bråttom att bli friska och de fattiga vill lämna fattigdom så fort som möjligt. Det finns många moment som vi måste vänta på andra för att fatta beslut om saker och ting som kan vara livsavgörande för oss. Efter att ha erkänt för er att jag inte gillar att vänta, kan jag nu påminna var och en av er att ni inte gillar att vänta heller. Varför har vi så många "snabbmat" kedjor? Det är så eftersom vi inte vill vänta.Vi vill att allt ska avgöras så fort som möjligt. De flesta har det svårt att vänta på att bli framgångsrika. De vill inte arbeta hårt för att få framgång men de vill bli framgångsrika omedelbart utan att det kostar något. Men livet lär oss att allt som är värt att sträva efter kräver väntans tid och ofta är det också ganska lång tid som man måste vänta på det. Att bli den bästa i något kräver hårt arbeta, hängivenhet, fokus, tålamod och tid. Det tycks av många troende att Herrens återkomst dröjer och många blivit trötta på att vänta på världsalltets konung. Vi klarar inte väntetiden.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen