Predikningar

Gå ut ur ditt land, 2: a söndagen i fastan 12 mars 2017

Mina vänner, allt i livet har en viss inre kraft som styr det till att bli det som det är avsett att vara. Det finns båda fysiska och andliga lagar. De kristna måste hålla vissa lagar, regler och principer för att leva ett framgångsrikt kristet liv. Bland dessa är lagar om vem man ärar och geografi. Vem man ärar och var man befinner sig har avgörande betydelse om man lyckas eller misslyckas i livet.

Gud befaller Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig (1Mos 12:1). Gud sätter Abraham på prov eller rättare sagt Gud tillåter att Abraham prövas i vardagen. Han gör inte detta för att slå ned honom utan för att Abraham ska få möjlighet att växa och komma in i sin välsignelse. Gud kallar Abraham att lämna de som han älskade. Gud kallar Abraham till ett okänt land. Detta innebär att lämna sin trygghet, makt, pengar och människors beröm för Guds löfte. Abraham tar emot uppmaningen.  Abraham ska bli en välsignelse för alla folk. Trots att Gud lovar Abraham mycket visar han honom ändå ingenting för att försäkra honom. Det enda som vi kan konstatera är att Gud kallade honom och att han samtidigt ger honom ett löfte. Det verkar som om Abram kom från en familj som dyrkade avgudar. Han var den första i sin familj som blev Guds kännare. Hans familj var troligen hedningar och Gud vill göra något med denna familj. Därför väljer han Abram. Abram omskriver sin familjs historia och äger dess framtid. Texterna idag genomsyras av uppmaning att förtrösta på Guds nåd och löfte.

Läs mer...

Tror du att du kan förvandla stenar till bröd? 1:a sön i fastan 2017

Mina vänner, idag möter vi en grundläggande fråga i vårt liv, en fråga som ingen kan undvika- frestelse. ”Var är du?”. Guds första ordet till Adam efter att han bröt förbundet i Edens lustgård. Vårt grundläggande problem är vårt misslyckande att svara på Guds fråga, det vill säga att återvända till honom ... I ljuset av detta, när vi syndar, vi är gömda från Gud, han inte vet var vi är. Det är därför han frågar Adam: "Var är du?" Det är endast Herren som kan hjälpa oss att återfå sin nåd och välsigna oss. "Återvänd oss till dig, Herre, och vi skall återvända ; förnya våra dagar som förr "(Lam. 5:21). Vi överraskas att det första direktiv som Anden ger enligt de tre synoptiska evangelierna efter dopet i Jordanfloden i vilket Jesus insattes i sitt ämbete leder honom till öknen för att frestas av djävulen (Matt 4:1).  Varför blir detta det första som Jesus måste genomgå? Han måste ju i allt bli lik människor för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona människornas synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas (Heb 2:17f).

Läs mer...

Var dag har nog av sin egen plåga, 8:e söndagen 2017

Mina vänner, jag är oerhört stolt och tacksam för att vi har en så fantastisk kyrka som verkligen kämpar för att stå fasta till evangeliets budskap. Idag krävs det en stor kunskap om hur världen och människor fungerar, arbetar och prioriterar för att man ska kunna förmedla kunskapen om Gud till dem och därmed fullgöra Guds uppdrag åt henne. I kollektbönen får vi höra att Gud styr världens gång. Hur stämmer detta med allt som sker runt om i världen? Har Gud glömt världen? Leder han fortfarande världens historia? Mer och mer konfronteras de troende med hur Guds ord ska tolkas och förstås i vår tid. Mänsklig grymhet och kriser sker överallt, protester går från land till land och kräver många liv. Till följd av dessa händelser blir det svårare för de troende att tala om Gud. Griper Gud in i världens historia eller är det människor som leder historiens gång? Som präst är jag inte "immun" från dessa existentiella frågor om människans lidande, (Dolentium Hominum). Därför är en viktig del av Kyrkans mission att tjäna de fattiga, de sjuka, de lidande, de utsatta och de marginaliserade.

Läs mer...

Världens vishet dårskap i Guds ögon 7:e sön 2017

Mina vänner, förra söndagen handlade Guds ord till oss om fri vilja och vishet. Idag fortsätter vi med samma tema. Vi kommer se hur en människa blir vis. Till en början, behöver den som vill bli vis lära en fundamental princip: ”Bedra inte er själva. Den som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon”. Hur går man till väga för att bli vis? Låt oss nu reflektera över utmaningen i dagens första läsning (3 Mos 19:1–2, 17–18).

Läs mer...

Vi förkunnar Guds hemlighet,  6:e sön 2017

Mina vänner, judiska Talmud har en berättelse som menar att det är svårare för Gud att skapa ett äktenskap än att driva undan havet för att Israels folk skulle gå torrskodda tvärs igenom Röda havet. Anledningen till detta är att var och en behöver ta individuellt ansvar för att lita på den andre.  Det är svårare för Gud att få oss att sätta vår tillit på honom än att med östanvinden driva undan vattnet (2 Mos 14: 1–31). Människa har en avgudadyrkannatur. Det tog Gud endast ett år att befria Israel från egyptiernas slaveri men fyrtio år för att lära dem att lita på hans kärlekslöfte. Idag vill vi tala om fri vilja och sökande efter vishet.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen