Predikningar

Du lever som du tänker -22 sön 2017

Mina vänner, idag firar vi sjätte året av invigningen av vår kyrka. När vi tänker tillbaka kan vi vara stolta och fyllda av tacksamhet för allt som Gud har gjort för vår församling och för våra medlemmar i sina individuella liv. Vår kyrka har blivit ett kyrkorum som uppskattas av alla som kommer hit. Med dess enkelhet och stilrenhet inbjuder den lätt alla besökande till en vördnad och tillbedjan. Många har blivit förnyade och förvandlade i sin tro genom vår kyrka och många kommer också att fortsätta möta Gud på ett speciellt sätt i denna kyrka som Gud har vigt åt sig och i vilken vi som medlemmar är infogade som byggstenar.

Läs mer...

Hans är härligheten i evighet, 21 sön 2017

Mina vänner, vår tid kallas för postsanningens era. Den nya uttrycksformen för de flesta kristna är att skapa egna bilder av kyrkan och Gud. Idag finns det en utbredd kristen vidskepelse, vantro eller vad som kan kallas ’kristen trolldom’ i vilken alla typer av extra sensorier perception (ESP) används för att förutsäga framtiden och dåtiden, att utföra ’underverk’, lova ett framgångsrikt liv på allt sätt.

Läs mer...

De som får komma till Guds heliga berg, 20 sön 2017

Mina vänner, av hjärtat tackar jag Gud att få komma tillbaka efter några veckors semester i Nigeria. Tack till er alla som tänkte på mig i era böner under min frånvaro. Era böner betydde mycket. Gång på gång visar Gud att de som sätter sitt hopp på honom aldrig kommer på skam. Han är deras seger, glädje, styrka och beskydd. Under min resa till Nigeria kunde jag erfara Guds hand i mitt liv. Med frimodighet och starkhet vittnade jag om sanning och evangeliets kraft. När jag firade min femtioårsdag en vecka innan jag åkte bort för semester sade jag att jag känner mig hemma här i Sverige. Varje gång jag åker bort hungrar och törstar jag att få komma tillbaka. Nu är Sverige hemma och på andra platser känner jag mig som en gäst. Här är min själ i ro. Jag vet att Gud väntar på mig här och därför är jag i frid och fred. Tro är verktyget med vilket vi besegrar världen. Utan tro på Guds son, Jesus Kristus kan vi ingenting göra.

Läs mer...

En ljus framtid för dig- 14 söndag 2017

Mina vänner, idag möter vi en av Gamla Testamentets profeter, Sakarja som hade förutsagt Jesu ankomst. Hebreiska zekharyahu och zekharyah, betyder "Jahve minns". Han var en profet i Juda, den elfte av de tolv mindre profeterna. Likt Hesekiel, var han av prästerlig släkt. Han beskriver sig själv (1:1) som "son Berechiah." I Esra 5:1 och 6:14 kallas han "son Iddo," som troligen var hans farfar. Hans profetiska karriär började i det andra året av kung Darius (520 f. Kr). Han var samtida med Haggaj (Esra 5:1). Hans bok består av två olika delar. Första delen är allomfattande (kapitel 1–8) och ger en översikt av deras historia och den andra delen (9–14) försäkrade dem om Guds närvaro och välsignelse. Det är i denna del som profeten Sakarja förutser att Jesus skall komma i härlighet för att befria sitt folk.

Läs mer...

Er generositet ska inte vara utan lön –  13 söndagen under året 2 juli 2017

Mina vänner, denna dag är stor för mig och för många församlingsmedlemmar som med glädje väntat på den.Du ska inviga det femtionde året och förkunna frihet i landet för alla dess invånare. Det blir ditt jubileum, när var och en av er kommer att återvända till sin egendom och var och en till sin klan (3 Mos 25: 8–13). I dag fyller jag av Herrens nåd femtio år, (50 årsjubileum) därför är det mitt shenath ha-yobhel. För mig känns det inte som jag är 50 än. Med glädje och tacksamhet kommer jag till Gud för att tacka för livets gåva och för att jag har fått den underbara, men krävande kallelsen att vittna om Gud och hans kärlek för varje människa som jag möter i mitt liv. Med övertygelse vill jag hela livet vittna om min tro på Gud som är mitt liv.  Vishetens bok är den första bibliska bok som gör det tydligt vad som är människans mål på jorden (Vish. 1:13–15; 2:23–24). Syftet med livet, tänkte man, var ett långt liv, vällevnad, stor familj och hög status i samhället.  Men i Vishetens bok hör vi att vårt mål i livet är att leva i evighet med Gud i himlen. Vi är inte skapade för att dö utan för att leva.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen