Predikningar

Anden, Du är min , Pingstdagen  4juni  2017

Mina vänner, idag är det pingst då firar vi den helige andens utgjutande över apostlarna och kyrkans födelse. Vi läser i evangelierna om att efter Jesus hade lämnat sina lärjungar återvände de till den Övre salen där de hade samlats kring Jesus och firat den sista måltiden. Enligt traditionen är det i samma rum som pingsten ägde rum. Innan Jesus steg upp till himlen sade han ”Hjälparen”, säger Jesus, ” den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han ska lära er allt som jag har sagt er.” Anden gör Jesus närvarande hos oss på ett nytt sätt.

Läs mer...

Helig möjlighet, 7:e påsksöndagen 28 maj 2017

Mina vänner, Jesus lär lärjungarna att de inte ska bekymra sig om att uttyda framtiden, utan vittna om honom som är själva livet och hålla ut i ständig bön. Skriften uppmanar oss att kämpa den goda kampen om tron. Livets erfarenheter har lärt mig att ett enkelt och effektivt motgift mot bitterhet, hat och grymhet är tacksamhet. Det gäller att vara medveten om de mångfaldiga välsignelser som livet erbjuder oss och förstår hur livet i sig är en enorm gåva och att varje dag som ges oss är ett heligt tillfälle. Gör allt för att inte låta bitterhet bli en vanlig eller normal disposition i ditt liv. Vi är på en resa som leder till det som är evigt sant och uppriktigt: "Gräset dör, blomman bleknar, men vår Guds ord kommer att stå för evigt" (Jes 40: 8). Gud är den enda varaktiga verkligheten i en ständigt föränderlig värld, och han har utformat det på så sätt att människans hjärta söker efter honom. "Allt kött är gräs, och all dess skönhet är som fältens blomma".

Läs mer...

Ert hopp     6:e påsksöndagen 2017

Mina vänner, världens historia är fylld av människor som tappat hoppet och avfallit från sin tro på den levande Guden. Till exempel när Vishetens bok skrevs fanns det många judar som avfallit från sin tro. De hatade de trogna judarna och gjorde vad de kunde för att misskreditera dem, därför att de var en påminnelse om att de själva avfallit. De judar som avföll från sin tro blev värre än hedningarna som aldrig lärt känna Gud. Det är också de kristna som idag kastar bort sin tro som blir de bittraste och aggressivaste opponenterna av kristendomen.

Läs mer...

Tro på Gud och tro på mig 5:e påsksöndagen 2017

Mina vänner, Kristi ord: ”Tro på Gud, och tro på mig” är utmaning som gäller för alla tider.  I alla tider frestas människor att inte göra detta.  De flesta av oss plågas av oro inför allt som händer i Kyrkan och i världen idag. Ingen av oss kan förneka att det inte finns allvarliga skäl till oro. Kanske finns personer som undrar varför de behöver behålla sin tro. Förvirringen är så stor att många inte längre vet vart de är på väg. De vet inte varför de har sin tro eller varför de fortsätter tro. Misstro och svek har skadat Kristi kropp mycket. Viktigt är att vi förstår vad det är vi söker så att vi inte tappar modet inför alla problem som vår tro måste övervinna för att komma in i Guds rike. Kanske Ni är bekymrade över en massa olika saker i ert liv. Jesus vill att vi ser bortom dessa och ha en alternativ vision om livet. Redan idag den femte påsksöndagen börjar Jesus tala om att han kommer att lämna sina lärjungar och därmed peka mot Kristi Himmelsfärd och Pingst. Eftersom vi inte har all tid i världen är det viktigt hur vi disponerar den tid som nu är åt oss given.

Läs mer...

Detta onda släkte  Fjärde påsksöndagen 7 maj 2017

Mina vänner, idag kan det vara lämpligt att nämna ännu något som kan hjälpa oss förnimma djupet av Guds kärlek till var och en av oss. Den 13 maj kommer Påven Franciskus i Fatima att saligförklara Jacinta och Francisco två av de tre barnen för vilka jungfru Maria uppenbarade sig för etthundra år sedan. Kanske är det viktigt att observera att Jacinta och Francisco dog i unga ålder medan Lucia blev 97 år. Varför dog Jacinta och Francisco i unga ålder och Lucia dog som en gammal människa? Kanske tyckte många att en som har nåd att få se Guds moder skulle leva till en riktig gammal ålder. Trots att de såg Herrens Moder och hon talade till dem ändå dog dem i unga ålder. Vår och en har sin egen kallelse, sin egen uppgift och sin egen väg. Ingen kan ersättas av en annan. Var och en är utvald på ett unikt sätt. Men tillsammans är vi ett utvalt släkte, kungar och präster (Ipet 2:19).

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen