Predikningar

Varför bar den vilddruvor? 27 sön A 2017

Mina vänner, det är samma tema som går genom dagens första läsning och evangelietexten. I dagens första läsning (Jes. 5:1–7) får vi höra om en person som berättar om hur hans vän har ansträngt sig för att hans vingård ska få allt som behövs för att den ska bära frukt. Till slut bär vingården vilda druvor istället för äkta druvor. Av erfarenhet vet vi att bekymmer för framtiden gör att vi ibland gör fel saker. Vi har bekymmer för mat, dryck och kläder. Vi gör oss bekymmer för pengar, med vilka vi kan köpa dessa ting. De flesta tror att om de kan samla tillräckligt mycket med pengar, skulle de bli utan bekymmer. Därför anstränger sig många för att nå dit. Paradoxen i det hela är ju att genom att vi vill göra oss fria från bekymmer gör vi oss bekymmer.

Läs mer...

”Det räcker inte att i början säga ja” 26 sön A 2017

Mina vänner, det räcker inte att i början säga ja. Människan kan inte en gång för alla säga ja till Gud. Naturligtvis kan vi inte ta hela vårt liv på en gång och lägga det i Guds händer.  Ständigt på nytt ställs vi inför en situation där vi får möjligheten att förnya vårt ursprungliga ja. Detta är min erfarenhet som präst och Guds och människors tjänare. Varje dag måste jag välja att vara människa, att vara kristen och att vara präst. Idag vill människor i världen varken höra eller följa Guds bud. Vi borde förstå att den matematik som vi använder i våra relationer med varandra, inte stämmer i Guds rike. När en människa börjar älska Gud av hela sitt hjärta och alla sina krafter stiger dennes ömhet och medkänsla för andra. Denna börjar leva i kärlek, ödmjukhet och sätta andra högre än sig själv. Det är Guds kärlek i en människa som gör att denna inte bara tänker på sitt eget bästa utan också på andras. En sådan människa är fri från självhävdelse och fåfänga. ” Så mycket som himmelen är högre än jorden”, säger Gud, så mycket är också mina planer högre än era planer” (Jes 55:9). Somliga anser till och med att Gud inte bryr sig om vår värld och vad som sker här. Därför överlämnar många sig åt synd och orättfärdighet. Dessa människor prioriterar makt, pengar före Guds rike.

Läs mer...

”Gå bort till vingården, ni också". 25 sön A 2017

Mina vänner, ju mer jag ser mig omkring och betraktar olika fruktansvärda händelser, grymheter, konflikter, aggressioner, hat, hot, likgiltighet, hopplöshet, girighet, omoral, lögn, krig, katastrofer, mord, gudlöshet och mycket annat känns det som om Gud inte har något att göra med världen och det som sker här. Jämfört med denna värld känns Sodom och Gomorra som rättfärdiga. Gud besökte Abraham och informerade honom om grymheten i Sodom och Gomorra. Ropet från Sodom och Gomorra är ingenting jämfört med ropet i vår värld idag. Grymhet, orättvisor mot medmänniskor ropar till Gud. Det är först och främst synden som ropar till Gud. Gud kommer att be dem om ursäkt för att han förintade dem medan han låter vår värld fortsätta i grymhet och gudlöshet. Varför har han inte förintat vår värld? Vi har vårt svar i det som vi läser hos profeten Jesaja: ”Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (55:6–9).

Läs mer...

Har jag rätt till förlåtelse? – 24 sön A 2017

Mina vänner, idag talar vi om synd, barmhärtighet och förlåtelse i det livet och i det kristna livet. Mycket av det som sker i vår värld idag frestar oss att inte våra barmhärtiga, att hämnas och ge ont för ont, öga för öga. Världen anser oss svaga när vi visar ödmjukhet och barmhärtighet. Ändå när det tycks att Gud inte är engagerad i våra liv som individer, hör vi motsatsen från dagens kollektbön: ”Gud, du som skapat allt och leder världens gång.” Detta kan endast betyda något om Gud bryr sig om oss både som grupp och som individer. Ibland förefaller det oss som om vi har rätt att inte visa barmhärtighet och förlåta dem som vi anser sårat oss.

Läs mer...

Kärleken vållar inte din nästa något ont - 23:e sön A 2017

Mina vänner, det känns som om alla religioner har misslyckats. Kärnan i alla religioner är budet om kärlek. Världen verkar fylld av hat, konflikter, krig, mord. Lust har infekterat världen med korruption. Oxford-ordbok 2016 förklarade "post-sanningen" som årets Ord. Online-upplagan av samma ordbok definierar "post sanningen" som " omständigheter i vilka objektiva fakta är mindre viktiga i utformningen av den allmänna opinionen än känslor och subjektivt tyckande. "Vissa forskare tror att världen redan finns i post-sanningens era speciellt i politiken där "det är lätt att körsbärsplocka data och komma till vilken slutsats som helst du önskar. "Det verkar som om i denna era, det finns lite eller ingen hänsyn till korrespondensen av tanken till verkligheten. Riktiga lögner tenderar nu att tolkas så att de ser ut som sanningar. Det flesta människor är bemästrade av världen och nu kan sägas vara av världen. Krig råder inom människor och människor emellan på så sätt att tal om förlåtelse, barmhärtighet, tålamod, mildhet, generositet inte längre finner hem hos många människor i världen.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen