Predikningar

Gör allt till Gud ära, Sjätte söndagen under året 2009

Mina vänner, 

dagens första läsning är skrämmande och säger något om mentaliteten hos folket under denna tid. Tredje Moseboken var en bok som reglerade folkets tillbedjan, prästvigning, prästliga plikter och rättigheter. Ytterligare innehåller den regler om mat, juridisk renhet och orenhet. Dessutom finns normer för vissa kroppsliga sjukdomar som gjorde någon oren och farlig för samhället. Spetälska var en av dem. Det var prästens jobb att examinera någon som misstänktes ha denna sjukdom och deklarera om personen verkligen hade den eller inte och därmed var ren eller oren.

En förkunnelse med makt bakom orden, Fjärde söndagen under året 2009

Mina vänner,

av erfarenhet vet vi, att människan är en paradox. Hon vill öppna sig för Gud samtidigt som hon ständigt stänger sig själv för Gud; det finns något i människan som inte vill underordna sig Gud, något som gör, att människan vill styra sitt liv, det vill säga bestämma över sig själv.

Vi är sändebud för Kristus, Den helige aposteln Paulus omvändelse dag 2009

HästMina vänner,

med stor glädje och stolthet firar vi den helige Aposteln Paulus omvändelses dag.

För Kyrkan är det i år ett dubbelt firande. För S:t Paulus Missionärer orden är det dessutom något mer. För det första är det firandet av Paulus omvändelse och för det andra, är det Paulus tvåtusen års jubileum och för det tredje är det vår ordensfest.

Paulus omvändelse (34 e.Kr.) skedde cirka fem år efter Herrens död, medanPaulus var på väg till Damaskus för att förfölja de kristna.

Webbdesign: Peter Tynkkynen