Predikningar

Många vittnade falskt mot honom, Palmsöndagen 2009, v14

 "Många vittnade falskt mot honom"

 

Idag firar vi Palmsöndagen, den dag som inleder Stilla veckan, den dramatiska vecka som utspelar Jesu lidande, död och uppståndelse. Palmsöndagen aktualiserar Jesu intåg i Jerusalem, då han hyllas som Messias med palmkvistar och Hosiannarop av det lokala folket. Jesus red in i Jersusalem på en åsnarygg. Vid tidigare besök i Jerusalem uppfattades han av de flesta människor som en politisk ledare. Den här gången är han Messias, den som har besegrat döden. Klart är att de flesta av folkmassan sett eller hört om hur Jesus uppväckte Lasaros från de döda. Den första Palmsöndagens drama liknar i många avseenden vår tids drama. I ljuset av det som skedde i Jesu liv på Palmsöndagen kan vi börja ana eller förstå vad som sker i vårt samhälle idag. Jesu lidande, korsfästelse och död är inspirations- källa till mod och uppmuntran för de kristna i deras kamp mot mörkret som försöker fånga världen i sitt grepp. De kristna har Jesus som förebild i sin resa mot härlighet. Jesus var sann människa som har segrat över mänskliga brister. Han är också med alla kristna i nödens tid.

Din härlighet, Femte söndagen i fastan 2009

 

Mina vänner, vid 23 års ålder blev Jeremia kallad att bli Guds profet. Han förkunnade Guds ord i Jerusalem under den största omvandlingsperioden i Judas historia (627-587). Utmärkande för den tiden var att kungen, prästerna och folket var mer intresserade av politik än att tjäna Gud. Missbruket i templet nådde sitt höjdpunkt under denna tid. Jeremia talade frimodigt om folkets missgärningar och förutsåg den Babyloniska exilen. I texten som vi hör idag, talar han om ett nytt förbund som Herren kommer att upprätta med sitt folk. Det nya förbundet kommer inte skrivas på stentavlor utan i människans hjärta. Genom det nya förbudet gör Gud något nytt med sitt folk. Folket kommer att bli Guds folk på ett speciellt sätt. De ska vara Guds folk och Gud ska vara deras Gud.

Läs mer...

Revolt mot Gud, Fjärde söndagen i fastan 2009

Mina vänner,

dagens texter visar, att människor alltid har revolterat mot Gud. Vi får också höra vilket ansvar de troende har för att evangeliets ljus ska lysa i världen.

I första läsningen ur andra Krönikeboken får vi höra hur folket levde i mycken otrohet mot Gud. De hånade Guds sändebud och föraktade hans ord. De gjorde narr av de troende. Psalmisten bekräftar att de otrogna, som håller de troende fångna, ber dem att sjunga en av Sions sånger.

Syndens konsekvenser har alltid varit döden. För sin synd, blev folket ormbina. Men Gud gav inte upp om dem. Han ville rädda dem, Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den på en stång för att alla ormstungna israeliter skulle se upp på den och så bli vid liv. Troligen var det inte alla ormbitna som vände blicken till livets orm och blev vid liv. Så länge man inte ville rikta blicken på kopparormen kunde man inte leva. Att vända blicken på kopparormen var ett sätt att erkänna sina brister och brott mot Gud och få hans förlåtelse. Kopparormen hänvisade ju till Kristus.

Läs mer...

Dårskapen kvarstår, Tredje söndagen i fastan 2009

Mina vänner, sedan januari har jag varit med i en diskussionsgrupp på Göteborgs universitet som träffades varje vecka. En sak gjorde mig fundersam: för varje diskussionstillfälle skyllde någon i gruppen Katolska kyrkan för något ont som sker i världen. Dag efter dag fick jag genomlida detta. Ingen av de i gruppen visste att jag är katolik och än mer katolsk präst.

Läs mer...

Här är jag, Andra söndagen i fastan 2009

Mina vänner, 

varje gång Gud kallade Abraham svarade han: "Här är jag".

Uttrycket i sig avslöjar något vid närmare betraktelse, som inte är uppenbart vid första ögonkastet.

Visserligen säger det något om Abrahams personlighet eller förhållningssätt till livet, men att säga "här är jag" antar jag innebär villighet hos någon att ta till sig det som sägs.

Tidigare, före den text vi läste idag, får Abraham befallning att lämna sitt land och allt och bege sig till ett okänt land.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen