Predikningar

En förkunnelse med makt bakom orden, Fjärde söndagen under året 2009

Mina vänner,

av erfarenhet vet vi, att människan är en paradox. Hon vill öppna sig för Gud samtidigt som hon ständigt stänger sig själv för Gud; det finns något i människan som inte vill underordna sig Gud, något som gör, att människan vill styra sitt liv, det vill säga bestämma över sig själv.

Vi är sändebud för Kristus, Den helige aposteln Paulus omvändelse dag 2009

HästMina vänner,

med stor glädje och stolthet firar vi den helige Aposteln Paulus omvändelses dag.

För Kyrkan är det i år ett dubbelt firande. För S:t Paulus Missionärer orden är det dessutom något mer. För det första är det firandet av Paulus omvändelse och för det andra, är det Paulus tvåtusen års jubileum och för det tredje är det vår ordensfest.

Paulus omvändelse (34 e.Kr.) skedde cirka fem år efter Herrens död, medanPaulus var på väg till Damaskus för att förfölja de kristna.

Webbdesign: Peter Tynkkynen