Predikningar

Från Hosianna till korsfäst, korsfäst - Långfredagen 30 mars 2018

Mina vänner, av naturen kan människa växlar från tro till otro, vänskap till fiendskap. Vi är inte konsekventa genom livet. Det finns hos var och en av oss benägenhet att ändra oss och anpassa oss med trenden och tider. Därför ser vi att samma människor som ropade Hosianna efter några timmar ropar nu korsfäst, korsfäst. Ingen av dem som Jesus tjänade var där för att försvara honom. Han var övergiven av alla. Petrus och de andra lärjungarna förutom Johannes saknade mod att vara vid hans korsfästelse. För mig är denna långfredagen en verklighet. Det var precis tre år sedan som min mor lämnade jordelivet. Jag kommer ihåg hur orolig, förtvivlade jag och mina syskon var under tiden min mamma kämpade för sitt liv. Därför känner jag vad sorger är för något, hur smärtsamt och lidelsefullt det var att hålla telefonluren och fråga minut för minut hur allt stod till. Tillslut, en av mina bröder sade: Mamma har gått’. Maria, Johannes och några kvinnor stod och såg Jesu kämpa till det sista. Att förlora en nära person ger oss inblick om hur långfredagen kan vara. Förutom Jesus som har drabbats av döden på långfredagen, tänker jag på Maria, hans mor som får se sin son mördas och andra familjemedlemmar, lärjungar och andra nära och kära som får vara med i Jesu tragedi. Vilken plåga och sorger! Ofta glöms dessa andra bort för att vi sätter fokus på Jesus, hans lidande, hans korsfästelse och seger över döden så mycket att vi inte kommer ihåg andra som led med honom.

Läs mer...

Vilket slöseri med balsam, Palmsöndagen 2018 B

Mina vänner, vår palmvigning och procession med palmerna är ett symboliskt deltagande i Jesu intåg i sin stad, Jerusalem. Att folket går ut för att möta Jesus och strö ut palmkvistar var en manifestation som visade att de betraktade Jesus som Messias. Därför jublade folket inför honom och erkände att han var den som kommer i Herrens namn. Det var en hyllningssång de sjöng. Ryktet om Jesus och om hur han uppväckt Lasaros hade spridit sig även bland grekerna. De flesta ville se Jesus. För ett tag sedan hade Jesus uppväckt Lasaros från de döda. Sedan dess betraktade folk Jesus som Messias, Davids son. Anledningen till detta var att endast Messias kunde besegra döden och endast Messias hade makt över liv och död.

Läs mer...

Herre, vi vill gärna se Jesus, 5:e söndagen i fastan 2018

Mina vänner, snart är vi i stilla veckan. I dag är det den sista veckan som vi under fastetiden följt Jesus på hans lidandes väg. De flesta av oss plågas av oro inför allt som händer i Kyrkan och i världen idag. Ingen av oss kan förneka att det finns allvarliga skäl till oro. Många undrar varför de ska behålla sin tro. Förvirringen är så stor att många inte längre vet vart de är på väg. De vet inte varför de har sin tro eller varför de fortsätter tro på en Gud som leder världens gång när det verkar som om det är människor som är herrar över historien och världen. Begäret efter pengar och nöjen tar över de flesta av oss så att vi är beredda att döda  medmänniskor som vi anser står i vägen för vår tillfredsställelse. Av erfarenhet vet vi att det nya livet i Kristus är en ständig kamp. Ändå i livets viktiga skeden, i stunder av oro, förändring och förtvivlan kan vi gå till skriften för att söka inspiration. I svåra tider kan vi gå till skriften för att få vägledning och låta Guds ord läka våra sår och stilla vår oro. Som kristna behöver vi tala med övertygelse och från hjärtat, fast övertygade om Guds makt att rädda. Varje dag manar oss att ta den som en gåva från Gud samtidigt akta på varje människas värdighet som vunnits med Kristi blod. 

Läs mer...

Gå bortom Nikodemos 4:e söndagen i fastan 2018

Mina vänner, tron har på nytt blivit ifrågasatt. Idag är det inte självklart att det finns moraliska sanningar som det var tidigare. Kristi person och verk ifrågasätts överallt i världen.  I torsdags fick jag ett telefonsamtal från en ung kvinna som vill lämna kyrkan. Hon frågade hur man gör för att gå ur kyrkan. Efter att jag hade förklarat för henne hur detta sker frågade jag henne om jag fick ställa en fråga till henne. Hon svarade ja. Då frågade jag henne varför hon vill gå ur kyrkan. Hon svarade att hon inte längre tror på Gud. Hon säger att hon är homosexuell och har barn och hennes tro går inte ihop med kyrkans tro. Tragiskt inte bara att hon vill lämna kyrkan men också att hon inte längre tror på Gud. Detta är ett medvetet val. Det är som att gå i Satans fotspår: non serviam (Jag vill inte tjäna).  Det är tankeväckande och kanske rentav förvirrande och oförståeligt att människan inte har förändrat sin natur sedan hennes skapelse.  Våra förfäder, det första människoparet valde bort Guds vägledning. De ville bara göra vad de själva tyckte var rätt (1 Mos 3: 1–6, 22–24). Detta blev början till positivismen som menar att vad som är beslutat av en människa blir det rätta. Det onda som sker i världen idag är också konsekvenser av deras själviska val. Var och en av oss står inför ett val varje dag, att välja följa Guds ord eller välja bort Guds ord. Den mest oförnuftiga sak i livet är att inte tro på Gud, då himlen och jorden förkunnar hans härlighet.

Läs mer...

Dårskap för hedningarna, 3:e sön i fastan 2018

Mina vänner, vi lever i en tid som på allt sätt verkar galen, trolös, förhatlig, självisk, girig. Det är en tragisk och syndig världen som inte längre räknar med evigheten. Det är en tid som brister på respekt, integritet, heder, sanning, barmhärtighet, försoning, godhet och rättvisa. Satans lögner sprider och vinner folk överallt. Idag finns inte Kyrkans fiender endast utanför men också inne i kyrkan. Många är fyllda av oro och förvirring. Det verkar som vi lever i det sista tiden och den onde samlar så många i sitt mörker. Runt om i världen är det värderingar som förnekar, förlöjligar och förhånar Gud som firas. Vi ser massa avfall från evangeliet. Många kristna har blivit apatiska, likgiltiga och gläder sig i att förhåna. Gud Vi påminns idag att reflektera över vår relation till Guds lag och hur vi missbrukar Guds namn och allt som hör till honom till egen vinning genom att göra Gud till en handelsvara eller kommersialisera Guds ord. 

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen