Ett tidlöst budskap, första söndag i advent, 29 nov 2015

Mina vänner, idag, den första söndagen i advent, är början på det liturgiska nya året.  Kyrkan börjar sin årliga liturgiska cirkel av högtider med en period av fyra veckors förberedelse till jul, Kristi födelse i världen. De liturgiska texterna är utvalda för idag och de andra tre veckorna att hjälpa oss att förbereda för den största händelsen på jorden.

Kristus, Guds son blev människa och tog sin boning ibland oss så att han kan leda oss till himlen, där vi ska bo i evighet med treenighetens Gud. Hela Gamla Testamentet skildrar Guds långa förberedelse för detta. Han sände sin son in i vår värld som en av oss.

Profeten Jeremia som kallades vid 22 års ålder var en av de största profeterna i Gamla Testamentet. I bibelverserna som talades vid tiden för Jerusalems förstörelse, en händelse som Jeremia hade förutsagt om inte folket omvände sig, påminner profeten sitt folk om att Gud ska vara trogen sitt folk trots att folket är otrogna. Gud hade lovat att alla folk skulle välsignas genom Abraham. Han kommer också att hålla sitt löfte. Därför är vi uppmanade att lita på Gud oavsett hur svårt det än är just nu. Israels stora hopp uppfylldes i vår tid. Vad de hade längtat efter, har vi skådat idag. Risken är att de flesta förlorar sin tro på Kristus eftersom Kristus dröjer i sin återkomst i makt och härlighet som Skriften säger.

Därför kan vi lära av det som aposteln Paulus säger till de kristna i Thessalonike i dagens andra läsning (1 Thess 3:12–4:2). Staden var den andra stad i Europa där Paulus med hjälp av Silas och Timoteus förkunnade evangeliet år 50 e. Kr. De kördes ut ur staden efter några månader på grund av starkt motstånd från judarna. Men evangeliets frö hade planterats och det växte. Paulus skriver två brev från Korint (de äldste breven i nya testamentet) där han befann sig, till den kristna gemenskapen i Thessalonike.  Kärlek till nästan är grunden för den kristna tron menar han (1 Joh 4:20). Denna kärlek börjar i den kristna gemenskapen men måste gå ut till att omfatta andra människor. När vi ställer upp för flyktingar som vi vet nästan till 80 % är muslimer är det för att det är vad det kristna livet kräver av oss. Vi som kristna måste älska alla människor oavsett vilken religion eller tro de har.

Somliga kristna i Thessalonike hade förväntat att Kristi återkomst- allmänna domen skulle äga rum under deras tid. Den kom inte och har inte kommit än. Men partikulär dom kom till dem. Den ska också komma till oss fortare än vi tänkte. Därför måste vi förbereda oss till den dag vi ska dra vårt sista andetag.

Här kommer adventtidens betydelse. Advent är väntans tid. Det är min förhoppning att den ska bli till glädje, uppmuntran och utmaning. Den är också mottagandets tid. Jag hoppas att vi alla i denna tid ska möta omsorg och värme från medmänniskor. Hur det än blir med givande och mottagande oss människor emellan, så finns gåvan som är själva orsaken till firandet för att tas emot av oss alla.

Låt advent därför verkligen bli en högtid för att förbereda oss att ta emot ”Barnet som blev oss fött, sonen som blev oss given”- då blir det i sanning en God Jul! Som förberedelse inför julen inbjuds alla människor till att erinra Jesu första ankomst, då Gud tog sin boning bland oss genom att bli en av oss. Gud blev människa utan att förlora sin gudomlighet. Genom Guds deltagande i mänskligheten inbjuds alla människor att delta i Guds gudomlighet.

Samtidigt är advent en tid då vårt sinne är inriktat på att vänta på Kristi andra ankomst vid tidens slut. Genom dessa dubbla karaktärer blir advent en tid av stilla och glad förväntan.

Guds löfte gäller för alla tider. Var och en kanske känner igen sig i detta. Det finns alltid ett behov av befrielse. Vår tid är annorlunda än gångna tider ändå har den något gemensamt med gångna tider. Orättvisor, förföljelser, förtryck och slaveri har alltid varit en del av livet. Samtidigt som önskan om att bli befriad funnits i alla tider. Detta gör profeten Jeremias ord aktuellt i vår tid. Det finns en längtan efter en ledare som kan skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Utan detta kan ingen bo i trygghet och ingen bli fri.

Advent vill mana oss att upptäcka och finna Kristus i allt i livet. Därmed kan vi leva i en tillvaro där Gud är med i varje ögonblick och påverkar alla vardagens beslut, attityder, planer och reaktioner. Advent lär oss att ordet blir kött. Det kristna livet är inte ett abstrakt koncept. Det handlar om en relation med en historiska person- Jesus Kristus.

Vi behöver göra oss beredda på en ny upplevelse av Guds nåd i våra liv. Advents budskap är tidlöst. Herrens godhet och nåd ska följa oss. Kristus är mitt ibland oss. Med advent kan vi söka den Gud som kommer och en Gud som redan är mitt ibland oss i adventstidens nåd kan vi helhjärtat leva ut vårt livs mening. Vi navigerar ett liv i tro som leder oss att mer och mer upptäcka Jesus. Kanske behöver vi fråga: Vad vill Gud med oss idag? Advent är en berörande och gripande tid. Vi inser att livet har sina upp - och nedgångar, det för med sig orättvisor, smärta och sorg. Tron medför också tvivel samtidigt som advent skildrar det vackra och sköna i livet som inbjuder till att uppskatta och glädjas åt allt vad livet har att ge. Med början i advent får vi vänta på den Gud som är, som kommer och som är mitt ibland oss - en Gud som älskar oss genom allt och trots allt.

Förhoppningsvis öppnar denna adventstid nya tankebanor som är nödvändiga för oss som lever i ett ateistiskt samhälle, där Gud förkastas, hånas och förklaras död. Gud har blivit endast ett koncept som inte har någon relevans i vardagen.

Åter igen får jag påminna om David Thurfjells bok: ”Det gudlösa folket”. I boken lyfter Thurfjell fram motsägelser som finns i vårt sätt att tänka och leva. Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi men vi kallar oss inte för kristna. Vi är inte religiösa anser vi. Det faktum att denna värld inte är vårt permanenta hem förnekar ingen, ändå lever somliga så som det vore vårt hem. Vi ser, hör och läser om andra som dör och begravs och ändå tänker vi att vi inte kommer att gå samma väg. Advent låter oss utvärdera vårt sätt att leva, handla och förbereda oss för den stora dag när vi måste stå inför Herren. Advent lär oss att öppna oss för bön och upptäcka att Jesus är det bästa som kan hända oss. Detta är ett tidlöst budskap.  Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen