MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 25 sön under 24 sept 2017

25 söndagen under året 2017

1:a läsningen Jes55:6-9
Psaltaren                                      Ps 145:2-3, 8-9, 17-18                                                         
2:a läsningen Fil 1:20c-24, 27a
Evangeliet Matt 20:1-16

Lördag 23 september

14.00  Mässa med ElShaddia Karismtiska gruppen

Söndag 24 september

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 25 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag 26 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t Kosmas och S:y Damianus, martyrer

Onsdag 27 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t Vincent de Paul., präst

Torsdag 28 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S: t Venceslaus, martyr eller S.t  Lorenzo Ruiz och hans följeslagare, martyrer

Fredag 29 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S.t Mikael, S:t Gabriel, S.t Rafael, ärkeänglar

 

BASARMÖTE

Basargruppen träffas den 26 september  kl. 19 efter mässan för ett planera årets julmarknad

ROSENKRANSENS MÅNAD

Oktober är rosenkransens månad. Kyrkan inbjuder oss att be speciellt med och be för Jungfru Marias förböner. Vi kommer att avsluta vårdags mässorna under denna månad med rosenkransbön

MSP @ 40 ÅR

Missionssöndagen den 22 oktober firas med MSP, då MSP i år blir 40 år. Vi kommer att meddela när ett föredrag om MSP och dess verksamhet i 22 olika länder kommer att äga rum, detta som en del av aktiviteter runt jubileet.

TILLBEDJAN TILL JESU HJÄRTA

Första fredagens oktober månads tillbedjan till Jesu Hjärta hålls fredagen den 6 oktober kl. 17.45. Kom  och i stillhet lyssna till Herren.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för  en som vill vara anonym. Låt oss be för  denna person under veckan .Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

SPRÅKUNDERVISNING

Språkundervisningen i svenska blir under hösten tisdagar k. 15.00-16.00 nybörjare och torsdagar kl. 16 nybörjare , kl. 17 fortsättare.

TROSUNDERVISNING

Trosundervisning idag efter mässan. Därefter 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 10 december.

BIBELKURS I FÖRSAMLINGEN

Diakon Björn Håkanson kommer den 2 oktober till församlingen för att hålla ett föredrag mellan kl. 19-21. Lukas, Paulus och deras skrifter.-Kyrkans väg från Jerusalem till Rom.. Vid  föreläsningen informeras om nästa kurstillfälle.

VÄRLDSMISSIONSSÖNDAGEN

Världsmissionssöndagen infaller den 21 oktober i år. Alla uppmanas dela med sig till den katolska missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten denna dag tas upp för stöd för institutioner som stärker kyrkan och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning,

BE MED PÅVEN I SEPTEMBER 2017

Evangelisationen Att våra församlingar genom sin längtan att sprida evangeliet, ska kunna blir platser där tron förmedlas och nästankärleken blir synlig.

TRÄDGÅRDSDAG.

Trädgårdsgruppen planerar en arbetsdag ( på en lördag) i kyrkans trädgård:; i samband med detta kan vissa förberedande arbeten runt vår Maria-grotta utföras av oss i församlingen. Du ställer väl upp? Exakt dag meddelas senare.

JULMARKNAD

Församlingens julmarknad blir 1:a advent den 3 december. Det blir en julmarknad men ingen loppmarknad . Du kan därför inte lämna in några gamla kläder, böcker eller andra prylar till församlingen. Nya saker som går att sälja eller kan lottas ut tas tacksamt emot.

FÖRSAMLINGENS HEMSIDA

Inför arbetet med ny hemsida, kan synpunkter lämnas till Doris Wennerberg.

REDUCERING AV OBLIGATORISKA HELGDAGAR

Enligt Gudstjänstkongregationens dekret är S:t Josef 19 mars och Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet 8 december inte längre påbjudna helgdagar.

KONSERT

Stiftets musikkonsulent Ulf Samuelsson kommer att ge en orgelkonsert lördagen den 9 december kl. 16.00. Missa inte detta!

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den svenskspråkiga gruppen. Tack för er insats!

26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Hes 18:25-28, Ps 25:4-9, Fil 2:1-11, Matt 21:28-32

 

INFORMATION IN ENGLISH

RCIA

Are you unbaptized adult , or baptized in a different religious community, not having received the Eucharist and not confirmed? There is opportunity for you to join us in our Rite of Christian Initiation of Adults. This will make it possible for you to receive the three Sacraments at the same time. The programme will end at Easter next year. Please write your name on the list at table.

THE MONTH OF THE ROSARY

Traditionally, October is the month of the Rosary. This month the Church invites all  to pray in a special way with and ask for  the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Mother of the Lord. Weekday masses during the month shall be concluded with the saying of the Rosary.

FIRST FRIDAY ADORATION

Our First Friday Adoration to the Most Sacred Heart of Jesus for the month of October  takes place Friday 6,  at 17.45 pm. Welcome.

THOSE WHO ARE NOT RECEIVING THE HOLY COMMUNION.

We wish to encourage those who are not receiving the most Holy Eucharist because of their state in life to  make an effort to discuss their challenges in this regard with any of  our priests

I WANT TO GET MARRIED IN THE CHURCH

It is important you start your preparation in time. Kindly request for an  appointment  with any of  your priests in the parish.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

 

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen