MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 2:a sön i advent 10 dec 2017

2:a söndagen i advent 2017

1:a läsningen Jes 40:1-5, 9-11
Psaltaren                                      Ps 85:9ab, 10-14          
2:a läsningen 2 Pet 3:8-14
Evangeliet Mark 1:1-8                                        

Lördag 9 december

10 Mässa

Söndag 10 december

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 11 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa, S:t Damasus I, påve

Tisdag 12 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa, Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

Onsdag 13 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa, S:ta Lucia, Jungfru och martyr

Torsdag 24 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa, S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Fredag 15 december

18.00 Vesper

18.30 Mässa

 

BARN OCH UNGA

Trosundervisning sker den 10 december, därefter juluppehåll. Trosundervisningen börjar igen den 14 januari 2018. 3 december är det julbasar med levande julkrubba. Den 17 december sjunger barnen lucia-och julsånger vid kyrkkaffet.

På Epifania, Herrens uppenbarelse, 6 januari blir det julfest med julspel efter mässan.

ADVENTSTIDEN

Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av Guds sons första ankomst till människorna , dels är den en  tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent som en tid av hängiven och glad förväntan.

JULMARKNADEN

Ett sort och värmt tack till alla som hjälpte till på vår Julmarknad och gjorde den till en lyckad dag! Behållningen blev 16.610 kronor. Er hjälp är ovärderlig och gör det möjligt för Tro och Ljus medlemmar att delta i en vårutflykt och vårt sommarläger i Vadstena tiill ett reducerat pris. Lägret är så viktigt! Där träffar vi vänner från hela Sverige  har vårt eget OS, har gudstjänster, ber. sjunger och spelar musik, inte minst uppträder vår egen Marimbaorkester. En del av pengarna skickar vi i solidaritet till Tro och Ljusgrupper i fattiga länder. Tack till alla medhjälpare och besökare (Berit)

MARIASTATYN

Mariastatyn till grottan  har anlänt. Grottan ska nu färdigställas. Du kan bidra genom att sätta in ett belopp  på bankgiro 5115-5034 eller swisha123-3453461. Märk din insättning med “Mariastatyn”

VÄLSIGNELSEREMSOR

Du kan nu beställa välsignelseremsor för 2018-

Det ligger ett papper i vapenhuset där du anger hur många du vill ha. Behållningen går till Missio.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för  en som vill bara anonym.  Låt oss be för denna person under veckan- Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

KONSERT I ADVENTSTID

Den eritreanska gruppen kommer att ge en konsert lördagen den 16 december kl. 16.00

SÄRSKILD KOLLEKT PÅ LIVETS SÖNDAG

Den tredje söndagen i advent firas i vårt stift som livets söndag, Vi uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läsas biskopens herdabrev istället för predikan. Kollekt tas upp för Livets fond för att stödja Respekts arbete för ett livets kultur både här i landet och utlandet.

BOTANDAKT OCH HELA NATTENS TILLBEDJAN

Advents botandakt med tillfälle till bikt är fredagen den 22 december kl. 17.30-. Den heliga mässan är 18.30. Därefter tillbedjan som avslutas med mässan kl. 8.00.

BE MED PÅVEN I DECEMBER 2017

UNIVERSELL

Att  våra äldre, med stöd från familjerna och församlingen, genom sin vishet och erfarenhet bidrar till att ge tron vidare till nya generationer.

STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP  OCH FAMILJ

På onsdag den 13 december är det åter vår församlings tur att be för äktenskap och familj precis som varje gång den 13 i respektive månad.

DOP

Vi välkomnar vår nya församlingsmedlem Victor Hugo Backman som döptes igår.

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den polska gruppen. Tack för er insats!

TREDJE SÖNDAGEN IADVENT

Jes 61;1.2a, 10.11, Pss Luk 1:46-50, 53-55a, 1 Thess 5:16-24. Joh 1:6-8, 19-28

Swishnummer—123 3453461; bankgironummer: 5115-5034

 

INFORMATION IN ENGLISH

APPRECIATION—XTMAS BAZAAR

We wish to extend our deepest thanks to all who participated in our Christmas bazaar for the members of Faith and Light and made it a success. We realized a total of 16. 610 kronor that will support this organization in their activities.

CHILDREN CHRISTMAS CAROL

We are organizing a Christmas Carol Concert. It is hoped that those singing will be children and youths between the ages of 7—17. This will take place on 17th December 2017 after the English Mass. Those interested should place contact Mary Baily for details on 0709024316. Participation of all children are highly encouraged.

SPECIAL COLLECTION FOR RESPEKT FOR LIFE FUND

There will be a special collection next Sunday  which we call in our Diocese—the Sunday of Life. On this day special offerings are taken in the diocese for LEVETS FOND, which RESPEKT uses to support a culture of life within and outside the diocese. Human life has dignity and deserves to be defended and protected always and everywhere.

BLESSING ADVENT CANDLES

The Church is rich with symbols and signs pointing beyond themselves to eternal realities. During Advent, we bless candles and wreaths on the first Sunday. One could bring advent candles and wreaths for blessing in the parish which can then be used in the homes. You can also pray over them in your homes. May the light of Advent truly be a light of hope and joy for you and your loved ones.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen