MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 3:e sön i advent 17 dec 2017

3:e söndagen i advent 2017

1:a läsningen Jes 60:1-2A, 10-11
Psaltaren                                      Ps Luk 1:46-50, 53-55a     
2:a läsningen 1Thess 5:6-24
Evangeliet Joh 1:6-8, 19-28                                  

Lördag 16 december

14.00 Mässa med El Shaddai Karismatik

Söndag 17 december

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 18 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa

Tisdag 19 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa

Onsdag 20 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa

Torsdag 21 december

18.00 Vesper

I8.30 Mässa

Fredag 22 december

18.00 Vesper

18.30 Mässa

 

SÄRSKILD KOLLEKT PÅ LIVETS SÖNDAG

Den tredje söndagen i advent firas i vårt stift som livets söndag, Vi uppmärksammar vår övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läsas biskopens herdabrev istället för predikan. Kollekt tas upp för Livets fond för att stödja Respekts arbete för ett livets kultur både här i landet och utlandet.

MÄSSTIDER JUL&NYÅR

24 december JULAFTON

Vår Herre Jesu Kristi födelse

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

22.30 Vi sjunger julens psalmer och julsånger på svenska, polska och engelska

23.00 Julnattens mässa på svenska med inslag av polska och engelska

OBS! Ingen mässa på engelska

25 december JULDAGEN

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

26 december  ANNANDAG JUL

11.00 Mässa på svenska

27 december

11.00 Mässa ,St Johannes, apostel och evangelist

28 december

11.00 Mässa . De oskyldiga barnen i Betlehhem

29 december

18.30 Mässa

30december

18.30 Mässa

31 december  DEN HELIGA FAMILJEN

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

18.00 Tacksägelsevesper ,med Te Deum

1 januari  GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

18.30 Mässa på kroatiska

 

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för  en som vill bara anonym.  Låt oss be för denna person under veckan- Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

BOTANDAKT OCH HELA NATTENS TILLBEDJAN

Advents botandakt med tillfälle till bikt är fredagen den 22 december kl. 17.30-. Den heliga mässan är 18.30. Därefter tillbedjan som avslutas med mässan kl. 8.00.

BARN OCH UNGA

Trosundervisningen börjar igen den 14 januari 2018.  På Epifania, Herrens uppenbarelse, 6 januari blir det julfest med julspel efter mässan på svenska.

EL SHADDAI

Den karismatiska gruppen El Shaddai har nu verkat i församlingen i fyra år. Detta firas med en minnesdag lördagen den 27 januari 2018 mellan klockan 10.00-18.00. Dagen inleds med den heliga mässan. Alla är hjärtligt välkomna.

BE MED PÅVEN I DECEMBER 2017

UNIVERSELL

Att  våra äldre, med stöd från familjerna och församlingen, genom sin vishet och erfarenhet bidrar till att ge tron vidare till nya generationer.

VÄLSIGNELSEREMSOR

Du kan nu beställa välsignelseremsor för 2018

Det ligger ett papper i vapenhuset där du anger hur många du vill ha. Behållningen går till Missios karitativa verksamhet.

.

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den filippinska gruppen. Tack för er insats!

ÅRETS SVENSK

Kardinal Arborelius har utsetts till årets svensk av nyhetsmagasinet FOKUS. Motiveringen är bl.a.. ”att företräda den katolska kyrkan i ett land vars identitet i första hand är sekulär och i andra hand protestantisk kräver en orädd läggning”.

FJÄRDE SÖNDAGEN IADVENT

2 Sam 7:1-5, 8 b-12, 14a, 16 Ps 89:2-5, 27, 29, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38

 

INFORMATION IN ENGLISH

SPECIAL OFFERING: RESPECT FOR LIFE FUND

Special collection is taken this Sunday  which we call in our Diocese—the Sunday of Life. The offering for RESPEKT’s Life Fund  in support of their work for a culture of life within and outside the diocese. Human life has dignity and deserves to be defended and protected always and everywhere. We appreciate your generous offering.

SWEDE OF THE YEAR 2017

His Eminence Anders, Cardinal Arborelius, OCD, our bishop has been declared the Swede of the year 2017.  The  motivation by the jury states: »Nineteen years ago, the Swede of the year stepped into a role that no Swede had played since the 16th century. This year he became the first Swede ever to wear the red biretta. The Swede of the year has already made history, but he is also a person who, ever since his appointment in 1998, has been part of Swedish public debate. To represent the Catholic church in a country, whose identity is mainly secular and otherwise Lutheran, requires a fearless attitude. As bishop of the diocese of Stockholm the Swede of the year also plays an essential role in bringing native Swedes and immigrant Swedes together. The Swede of the year is Anders Arborelius, bishop and cardinal.«

CHILDREN CHRISTMAS CAROL

The English Community Children Christmas Carol will take place this Sunday after the English Mass. You are invited to relax after the final blessing and enjoy the songs rendered by our young ones.

ALYCIA CELEBRATES  BIRTHDAY

The family of John and Genevieve Madu invites us to join them in rejoicing and praying for their daughter, Alycia Chimzaram Madu as she marks her third birthday.'  May the Child Jesus truly be born in their family! Lets’s celebrate with them!

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen