MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 2:a sön under året B 14 jan 2018

 2:a sön under året 2018

1:a läsningen 1 Sam 3:3b-10, 19
Psaltaren                                      Ps  40:2, 4ab, 7-10
2:a läsningen 1 Kor 6:13c-15, 17-20
Evangeliet Joh 1:35-42                      

Lördag 13 januari

10 00 Mässa

Söndag 14 januari

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 15 januari 

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag  16 januari

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Onsdag 17  januari

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t Antonius, abbot

Torsdag 18 januari

18.00 Vesper

18.0 Mässa, S:t Eriks domkyrkas invisning

Fredag 19 januari

18.00 Vesper

18.0 Mässa, S:t Henrik, biskop och martyr

 

MSP DAG

Det är vår församlings tur att vara värd för MSP dagen 2018. Alla de 6 MSP prästerna kommer att vara i vår församling för bön, reflektion, seminarium och mässa för att fira den helige Paulus omvändelse mellan den 26-28 januari.

TROSUNDERVISNING

Trosundervisningen började igen idag den 14 januari 2018.  Nästa tillfälle är 28 januari

SPRÅKUNDERVISNING

Språkundervisningen började igen den 9 januari. Nybörjare torsdagar kl. 13.00, Fortsättare tisdagar kl. 17.00 , Avancerade torsdagar kl. 17.00. 

VÄRLDSUNGDOMSDAGAR

Hålls i Panama 22-27 januari 2019.  Åldersgräns 18 år. Anmälningsperiod 1 januari-30 april 2018. Pris 15.000 kronor. Se www.panama2019.PA. Anmäld dig på www.suk.se Programmet ligger på bordet i vapenhuset.

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den polska gruppen. Tack för er insats!

EL SHADDAI

Den karismatiska gruppen El Shaddai har nu verkat i församlingen i fyra år. Detta firas med en minnesdag lördagen den 27 januari 2018 mellan klockan 10.00-18.00. Dagen inleds med den heliga mässan. Alla är hjärtligt välkomna.

BÖNEVECKANFÖR KRISTEN ENHET

 Den ekumeniska böneveckan  för kristen enhet äger rum 18-25 januari . Den här gången är temat för Böneveckan ”Guds hand leder oss”. Materialet som man kan hitta på Sveriges kristna råds webbplats är skrivet av kristna i Karibien och knyter an till frigörelsen  från slaveriet.

BIBELNS DAG

Bibelns dag infaller 21 januari 2018. Att ge Bibelns extra uppmärksamhet och fira att den finns är ett sätt att visa vördnad och glädje över Guds ord. I Sverige arbetar man nu med en bibelöversättning till samiska och en Bibel på lätt svenska.

PASTORAL&EKONOMIRÅDET

 Kallas härmed till möte den måndagen den 15 januari . Vi inleder med den heliga mässan  kl. 18.30.

BE MED PÅVEN I JANUARI  2018

EVANGELISATIONEN

Att de kristna och andra religiösa minoriteter i Asien får praktisera sin tro i full frihet

FÖREDRAGSSERIE- DJUP I SKRIFTEN

Torsdagen den 18 januari  träffas vi igen för ett nytt föredrag kl. 19. Ämne. Att förstå Guds ord i det hebreiska alfabetet..

Föredragshållare: Rabbi Peter Borenstein, M.D (Adjungerad professor i neurologi)

Observera tiden!

VÄLKOMMEN TILL TJEJLÄGER

Tema: Kvinnan Guds mästerverk ”långt mer än pärlor är hon värd”

Plats: På Marielund, Ekerö,

16-18 Feb, Åldersgräns: 15-28

Pris 400 kr. sista anmälningsdag: 5 feb via www.suk.se

BE FÖR OCH STÖD  MISSIONÄRER

Vill du stödja utbildning av katolska missionärspräster? Vissa personer blir missionärer genom att lämna sina hemländer, medan andra missionerar genom att ge av sina resurser till deras utbildning. Vi är tacksamma för ditt stöd till utbildning av MSP –präster iför missionärsaktiviteter i 22 länder runt om i världen. För mer information ring 031 78 77 602.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för en som vill vara anonym.Låt oss be för denna person under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jona 3:1-5,10, Ps 25:4-5b, 6-9, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20

 

INFORMATION IN ENGLISH

MSP DAG—CONVERSION OF ST PAUL

It is the turn of our parish to host the MSP Day for 2018. All the 6 MSP  priests in Sweden will be in our parish for prayer, reflection,  seminar  and Mass to celebrate the conversion of St Paul from 26-28 January.

LECTURE SERIIES—DEEP IN SCRIPTURE

We are happy to announce that our lecture series– Deep In Scripture  is taking off again on 18 January at 7 pm. This part of St Paul’s day activities. Topic : Understanding God’s word  through the eyes of the Hebrew alphabets. Speaker: Rabbi Peter Börenstein, M.D. (Adjuct Professor of Neurology).

EL AHADDAI  CHARISMATIC PRAYER PARTNERS

The El Shaddai Prayer Partners will celebrate their  4th anniversary featuring worship, Intercessions, ministrations, prophetic  messages and healing  on 27 January. Theme: Service. Time: 10 AM—6 PM. You are welcome to worship Yahweh, El Shaddai with us !

BECOMING AN ASSOCIATE MISSIONARY OF ST PAUL (AMSP)

There are different ways of going to the missions. Some people become missionaries by leaving their own countries. Some others become missionaries by supporting those who leave their countries by making spiritual and material contributions. AMSP are those who support the MSP  in their work for the missions in about 22 countries around the globe through prayers and financial aids.  Please contact any of the  MSPs in the parish  for more informationon how you can join.

RCIA

Are you unbaptized adult , or baptized in a different religious community, not having received the Eucharist and not confirmed? There is opportunity for you to join us in our Rite of Christian Initiation of Adults. This will make it possible for you to receive the three Sacraments at the same time. The programme will end at Easter .

Webbdesign: Peter Tynkkynen