MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 6:e sön under året B 11 feb 2018

 Sjätte söndagen B 2018

1:a läsningen 3 Mos 13:1-2, 44-46
Psaltaren                                      Ps  32:1-2, 5, 11
2:a läsningen 1 Kor 10:31-11:1
Evangeliet Mark 1:40-45              

Lördag 10 februari

10 00 Mässa

Söndag 11 februari

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 12 februari 

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag 13 februari

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Onsdag 14 februari askonsdagen

18.00 Vesper

18.30 Mässa med utdelande av askan

Torsdag 15 februari

18.00 Vesper

18.0 Mässa

Fredag 16 februari

17.45  Korsvägsandakt

18.30 Mässa

 

STIFTSKOLLEKT

Idag söndag den 11 februari upptas kollekt för den Heliga Stolen. Tacksam för alla gåvor och bidrag. Kollekten skickas till stiftet för vidare kollekten till Rom.

ASKONSDAGEN

Askonsdagen den 14 februari är en faste-och abstinensdag. Utdelande .av askan sker efter evangeliet och predikan vid mässan kl. 18.30

FASTETIDEN

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av påsken. Fastetiden erinrar de döpta om deras dop och manar dem till omvändelse , så att de värdigt kan fira påskens mysterium.

TROSUNDERVISNING

25 februari, 1 mars ( korsvägsandakt), 11 mars, 25 mars, 8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare torsdagar kl. 13.00, Fortsättare tisdagar kl. 17.00 , Avancerade torsdagar kl. 17.00. 

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018

Efter fyra års strider om Aleppo är förstörelsen stor och livet för befolkningen är mycket svårt. Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar.  Årets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad.

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den polska gruppen. Tack för er insats.

KORSVÄGSANDAKT

Det är kyrkans tradition att under fastetiden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl. 17.45.

MARONITER

De kommer att ha korsvägsandakt varje fridag under fastetiden strax efter vår mässa.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för  en anonym person. Låt oss be för denne under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

FAMILJEMÄSSA  OCH MINISTRANTUNDERVISNING

Söndagen den 18 februari firar vi familjemässa kl. 11.oo. Efter mässan blir det ministrantundervisning.

DJUP I SKRIFTEN SERIE-BIBELKURS

Diakon Björn Håkonsson återkommer till församlingen fredagen den 23 februari Efter kvällsmässan  talar han om Johannesskrifterna. Evangeliet, breven, Uppenbarelseboken..  

FÖRSAMLINGSMÖTE

Årets församlingsmöte ( årsmöte) hålls efter mässan på svenska söndagen den 18 mars 2018.Alla församlingsmedlemmar uppmanas delta. Har du några förslag? Skicka dem till expeditionen eller ge dem till någon av pastoral– och ekonomirådets ledamöter. Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut samt revisionsberättelse kan hämtas från expeditionen veckan innan mötet.

FASTERETRÄTT

Årets fastereträtt leds av p. Fredrik Emanuelsson OMI. Den äger rum 16-18 mars. Vi börjar med korsvägsandakt kl. 17.45 fredagen den 16 mars och avslutar med den heliga mässan kl 11 den 18 mars.

KURS OM STIFTETS BEREDSKAPSPLAN

Alla som har några uppdrag i kyrkan är skyldiga att genomgå kurs om stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Så du som inte gått kursen förväntas delta  lördagen den 24 februari på eftermiddagen.

BE MED PÅVEN I FEBRUARI 2018

UNIVERSELL

Att de  som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

FÖRSTA  SÖNDAGEN I FASTAN

1 Mos 9:8-15, Ps 25:4-9, 1 Pet 3:18-22, Mark 1:12-15

 

INFORMATION IN ENGLISH

SPECIAL OFFERING FOR THE CHAIR OF  ST PETER

This Sunday a special offering is taken for the Chair of St Peter. We appreciate your generosity.

The feast celebrates the mission of peter & his successors  to tend Christ’s flock keeping it united. Please let always remember to pray for the pope.

ASH WEDNESDAY

Ash Wednesday is celebrated on 14 February and begins the Lenten Season. It is a day of fasting and abstinence. There will the distribution of ash after the homily. Mass is at 18.30 pm. Attending the Ash Wednesday Mass is a great way to begin the Lenten journey this year.

STATIONS OF THE CROSS

Stations of the cross will be held every Friday in our parish throughout the Season of Lent. It is a great spiritual experience to go with Jesus on the way of Calvary. Time: 5.45 pm

MARONITES

May we also inform that the Maronites will have their stations of the cross every Friday throughout the Lenten season immediately after our Mass.

SPECIAL OFFERING FOR LENT

After four years fighting, the destruction in Aleppo is great and the situation for most people is dire. Aleppo is an important centre for Christians in Syria. Caritas has a huge work at the moment in both the western and eastern part of the city to people who are struggle with daily needs and challenges. This year’s Lenten offering goes for the re-building of Aleppo. Thanks for a generous offering.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns this week for the  an anonymous person. Please let us join  in prayer that the favour of God may find this individual. Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen