MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad 1:a sön i fastan 18 feb B 2018

 1:asöndagen i fastan  året B 2018

1:a läsningen 1Mos 9:8-15
Psaltaren                                      Ps  25:4-9
2:a läsningen 1 Pet 3:18-22
Evangeliet Mark 1: 1:12-15        

Lördag 17 februari

10 00 Mässa

Söndag 18 februari

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 19 februari 

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag 20 februari

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Onsdag 21 februari

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Torsdag 22 februari

18.00 Vesper

18.0 Mässa, Den Helige aposteln Petrus biskopsstol

Fredag 23 februari

17.45  Korsvägsandakt

18.30 Mässa

19.15 Korsvägsandakt på maronitiska

 

FAMILJEMÄSSA  OCH MINISTRANTUNDERVISNING

Idag den 18 februari firar vi familjemässa kl. 11.00. Efter mässan blir det ministrantundervisning.

FASTE OCH ABSTINENSDAGAR

Askonsdagen och långfredagen är allmänna faste-och abstinensdagar. Då äter man högst ett mål om dagen och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen.

På fredagar ska alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Var och en kan fritt välja den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar, och den behöver inte alltid vara densamma. Det är inte någon synd , om man inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande för alla.

FASTETIDEN

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av påsken. Fastetiden erinrar de döpta om deras dop och manar dem till omvändelse , så att de värdigt kan fira påskens mysterium.

TROSUNDERVISNING

25 februari, 1 mars ( korsvägsandakt), 11 mars, 25 mars, 8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare torsdagar kl. 13.00, Fortsättare tisdagar kl. 17.00 , Avancerade torsdagar kl. 17.00. 

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018

Efter fyra års strider om Aleppo är förstörelsen stor och livet för befolkningen är mycket svårt. Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar.  Årets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad.

STÄDNING AV KYRKAN

Nästa vecka städas kyrkan av den filippinska gruppen. Tack för er insats.

KORSVÄGSANDAKT

Det är kyrkans tradition att under fastetiden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl. 17.45. Maroniterna har korsvägsandakt  efter mässan på fredagar.

DJUP I SKRIFTEN SERIE-BIBELKURS

Diakon Björn Håkonsson återkommer till församlingen fredagen den 23 februari Efter kvällsmässan  talar han om Johannesskrifterna. Evangeliet, breven, Uppenbarelseboken..  

KURS OM STIFTETS BEREDSKAPSPLAN

Alla som har några uppdrag i kyrkan är skyldiga att genomgå kurs om stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Så du som inte gått kursen förväntas delta  lördagen den 24 februari på eftermiddagen.

FASTERETRÄTT

Årets fastereträtt leds av p. Fredrik Emanuelsson OMI. Den äger rum 16-18 mars. Vi börjar med korsvägsandakt kl. 17.45 fredagen den 16 mars och avslutar med den heliga mässan kl 11 den 18 mars.

FÖRSAMLINGSMÖTE

Årets församlingsmöte ( årsmöte) hålls efter mässan på svenska söndagen den 18 mars 2018.Alla församlingsmedlemmar uppmanas delta. Har du några förslag? Skicka dem till expeditionen eller ge dem till någon av pastoral– och ekonomirådets ledamöter. Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut samt revisionsberättelse kan hämtas från expeditionen veckan innan mötet.

BE MED PÅVEN I FEBRUARI 2018

UNIVERSELL

Att de  som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

ANDRA  SÖNDAGEN I FASTAN
1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18, Ps 116:10, 15-19. Rom 8:31b-34, Mark 9:2-10.

 

INFORMATION IN ENGLISH

STATIONS OF THE CROSS

Stations of the cross is held every Friday in our parish throughout the Season of Lent. It is a great spiritual experience to go with Jesus on the way of Calvary. Time: 5.45 pm

MARONITES

May we also inform that the Maronites will have their stations of the cross every Friday throughout the Lenten season immediately after our Mass.

CATECHISM IN ENGLISH

For those whose  children have not received the First Holy communion and Confirmation, catechisms are held twice every month, second and fourth Sundays at 4 pm.  Please contact Mary Bailey for more information.

SPECIAL OFFERING FOR LENT

After four years fighting, the destruction in Aleppo is great and the situation for most people is dire. Aleppo is an important centre for Christians in Syria. Caritas has a huge work at the moment in both the western and eastern part of the city to people who are struggle with daily needs and challenges. This year’s Lenten offering goes for the re-building of Aleppo. Thanks for a generous offering.

ANNUAL GENERAL MEETING

This will be held Sunday 18 March 2018 immediately after the Swedish Mass. It is open to every member of the parish. Have you motions for the good of the parish which you would like discussed, please send them to the parish office or to any member of the pastoral and Finance Council. The agenda, annual administrative report, finance report and auditors reports can be requested from the parish office one week before the meeting.  

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns this week for the  an anonymous person. Please let us join  in prayer that the favour of God may find this individual. Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen