MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad 4:e sön i fastan 11 mars 2018

 4:e söndagen i fastan  året B 2018

1:a läsningen 2 Krön 3614-16, 19-23
Psaltaren                                      Ps  137:1-6
2:a läsningen Ef 2:4-10
Evangeliet Joh 3:14-21

Lördag 10 mars

10 00 Mässa

Söndag 11 mars

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag  12 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag  13 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Onsdag 14 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Torsdag 15 mars

18.00 Vesper

18.0 Mässa

Fredag  16 mars

17.45  Korsvägsandakt

18.30 Mässa

19.15 Korsvägsandakt på maronitiska

FASTERETRÄTT

Årets fastereträtt leds av p. Fredrik Emanuelsson OMI. Den äger rum 16-18 mars. Temat är : ”Se, jag gör allting nytt” (Upp 21:5) - om tid och omvändelse. Vi börjar med korsvägsandakt kl. 17.45 fredagen den 16 mars och Mässa. Efter föredraget börjar den nattliga tillbedjan som avslutas med en heliga mässan på lördag kl 10.00. Reträtten fortsätter sedan under lördagen. Tillfälle till bikt ges under dagen. Reträtten avslutas den 18 mars med söndagens mässa kl .11.00.

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Årets församlingsmöte ( årsmöte) hålls efter mässan på svenska söndagen den 18 mars 2018.Alla församlingsmedlemmar uppmanas delta. Har du några förslag? Skicka dem till expeditionen eller ge dem till någon av pastoral– och ekonomirådets ledamöter. Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut samt revisionsberättelse kan hämtas från expeditionen veckan innan mötet.

VILL DU SJUNGA MED OSS?

På onsdagar kl. 19.00 (efter kvällsmässan) kommer vi att öva de psalmer som ska sjunga under stilla veckan och påsken. De onsdagar som är planerade är 7 mars, 14 mars, 14 mars och 21 mars. Välkomna!

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018

Efter fyra års strider om Aleppo är förstörelsen stor och livet för befolkningen är mycket svårt. Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar.  Årets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad.

FASTE OCH ABSTINENSDAGAR

Askonsdagen och långfredagen är allmänna faste-och abstinensdagar. Då äter man högst ett mål om dagen och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen.

På fredagar ska alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Var och en kan fritt välja den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar, och den behöver inte alltid vara densamma. Det är inte någon synd , om man inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande för alla.

FASTETIDEN

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av påsken. Fastetiden erinrar de döpta om deras dop och manar dem till omvändelse , så att de värdigt kan fira påskens mysterium.

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare tisdag kl.18.00, mellangruppen tisdag kl.17; avancerade torsdag kl. 17.00

KORSVÄGSANDAKT

Det är kyrkans tradition att under fastetiden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl. 17.45. Maroniterna har korsvägsandakt  efter mässan på fredagar. 

TROSUNDERVISNING

11 mars, 25 mars, 8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

BE MED PÅVEN I FEBRUARI 2018

UNIVERSELL

Att de  som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för  familjen Ihens. Låt oss be för denne under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
2 Krön 36:14-16, 19-23, Ps 137:1-6, Ef 2:8-14,  Joh  3:14-21

 

INFORMATION IN ENGLISH

LENTEN RETREAT 16-18 MARCH

This year’s retreat has the theme: See, I make all things new” (Rev 21:5)- About time and Conversion. It will take place from 16 –18 March. The retreat leader is Revd Fr Fredrik Emmanuelsson OMI.  It starts with the stations of the cross at 17.45 pm and Mass.  After the first conference, there will be all night’s Adoration of the Blessed Sacrament which ends with Mass at 10 AM on Saturday.  The retreat then continues throughout Saturday and ends on Sunday with the Holy Mass at 11 AM.

ANNUAL GENERAL MEETING

This will be held Sunday 18 March 2018 immediately after the Swedish Mass. It is open to every member of the parish. Have you motions for the good of the parish which you would like discussed? Please send them to the parish office or to any member of the Pastoral and Finance Council. The agenda, annual administrative report, finance report and auditors reports can be requested from the parish office one week before the meeting.  

SPECIAL OFFERING FOR LENT

After four years fighting, the destruction in Aleppo is great and the situation for most people is dire. Aleppo is an important centre for Christians in Syria. Caritas has a huge work at the moment in both the western and eastern part of the city to people who are struggle with daily needs and challenges. This year’s Lenten offering goes for the re-building of Aleppo. Thanks for a generous offering.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God this week for the  family of Ihens. Please let us join them   in  thanksgiving to God. Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

STATIONS OF THE CROSS

Stations of the cross is held every Friday in our parish throughout the Season of Lent at 17.45 PM.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen