MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad 5:e söndagen i fastan 18 mars 2018 B

 5:e söndagen i fastan  året B 2018

1:a läsningen Jer 31:31-34
Psaltaren                                      Ps  51:3-4, 12-15
2:a läsningen Heb 5:7-9
Evangeliet Joh 12:26

Lördag 17 mars

10 00 Mässa

Söndag 18 mars

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag  19 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Tisdag  20 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Onsdag 21 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Torsdag 22 mars

18.00 Vesper

18.0 Mässa

Fredag  23 mars

17.45  Korsvägsandakt

18.30 Mässa

19.15 Korsvägsandakt på maronitiska

 

HJÄRTLIG TACK

Av hjärtat vi vill rikta ett stort till p. Fredrik Emanuelsson OMI, ´som har lett årets fasterättret med  ´temat : ”Se, jag gör allting nytt” (Upp 21:5) - om tid och omvändelse. 16-18 mars. Det var en lyckad reträtt och tack till alla som deltog.

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

Årets församlingsmöte ( årsmöte) hålls efter mässan på svenska idag söndagen den 18 mars 2018.Alla församlingsmedlemmar uppmanas delta.

HELA NATTENS TILLBEDJAN

Vi vill även tacka alla som kom för att  vila i  Herrens närvaro  genom att deltog i församlingens hela nattens tillbedjan till Kristus i altarets heligaste sakrament fredagen den 16 mars. Tack att ni kom.

VILL DU SJUNGA MED OSS?

På onsdagar kl. 19.00 (efter kvällsmässan) kommer vi att öva de psalmer som ska sjunga under stilla veckan och påsken. De onsdagar som är planerade är 7 mars, 14 mars, 14 mars och 21 mars. Välkomna!

PALMSÖNDAGN– passionssöndagen

Nästa söndag ihågkommer  vi  Herrens intåg i Jerusalem med högtidlig procession. Vi samlas på gården utanför kyrkan.

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018

Efter fyra års strider om Aleppo är förstörelsen stor och livet för befolkningen är mycket svårt. Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar.  Årets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad.

FASTE OCH ABSTINENSDAGAR

Askonsdagen och långfredagen är allmänna faste-och abstinensdagar. Då äter man högst ett mål om dagen och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen.

På fredagar ska alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Var och en kan fritt välja den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar, och den behöver inte alltid vara densamma. Det är inte någon synd , om man inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande för alla.

FASTETIDEN

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av påsken. Fastetiden erinrar de döpta om deras dop och manar dem till omvändelse , så att de värdigt kan fira påskens mysterium.

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare tisdag kl.18.00, mellangruppen tisdag kl.17; avancerade torsdag kl. 17.00

KORSVÄGSANDAKT

Det är kyrkans tradition att under fastetiden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl. 17.45. Maroniterna har korsvägsandakt  efter mässan på fredagar. 

TROSUNDERVISNING

25 mars, 8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

BE MED PÅVEN I FEBRUARI 2018

UNIVERSELL

Att de  som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för  familjen Ihens. Låt oss be och tacka Gud för dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

SOMMARTID

Vi vill uppmärksamma oss alla att sommartiden börjar nästa söndag. Vi sätter då fram våra klockor en timme.

PALMSÖNDAGEN
2 Krön 36:14-16, 19-23, Ps 137:1-6, Ef 2:8-14,  Joh  3:14-21

Passionssöndagen

Vi ihågkommer Herrens intåg i Jerusalem med en högtidlig procession. Vi samlas på gården utanför kyrkan Läsning: Matt 21.1-11.

Jes 50:4-7, Ps 22:8-9, 17-20, 23-24, fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66

Vi ihågkommer Herrens intåg i Jerusalem med en högtidlig procession. Vi samlas på gården utanför kyrkan Läsning: Matt 21.1-11.

Jes 50:4-7, Ps 22:8-9, 17-20, 23-24, fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66

Hes 37:12-14, Ps 130, Rom 8:8-11, Joh 11:1-45

1:a Jes 43:16-21; Ps 126, 2:a Fil 3:8-14 ; Evang: Joh 8:1-11

 

INFORMATION IN ENGLISH

APPRECIATION

We  would like to warmly appreciate Revd Fr Fredrik Emmanuelsson, OMI, the leader for this year’s Lenten retreat with the theme: See, I make all things new” (Rev 21:5). It was a graceful time. Thanks to  all who took part in the retreat.

ANNUAL GENERAL MEETING

Our parish Annual General Meeting is held this Sunday 18 March immediately after the Holy Mass in Swedish.  All parishioners are welcome.

PALM SUNDAY

Next Sunday is the celebration of the triumphal entry of  Jesus into  Jerusalem. It is  also referred to as passion Sunday.  It will be marked with a procession.

SPECIAL OFFERING FOR LENT

The diocesan Lenten offering is taken next Sunday. This year’s Lenten offering goes for the re-building of Aleppo. After four years fighting, the destruction in Aleppo is great and the situation for most people is dire. Aleppo is an important centre for Christians in Syria. Caritas has a huge work at the moment in both the western and eastern part of the city to people who are struggle with daily needs and challenges. 

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God this week for the  family of Ihens. Please let us join them   in  thanksgiving to God. Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

SAID SWEDEN

We like to thank all who have been supporting SAID in fighting extreme  poverty among marginalized women and children. Work on our  Maria Magdalena Women & Youth Entrepreneurship Centre is progressing .

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen