MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad Palmsöndagen 25 mars 2018

 PALM SÖNDAGEN  året B 2018

1:a läsningen JeS 50:4-7
Psaltaren                                      Ps  22
2:a läsningen Fil 2:6-11
Evangeliet Mark 14:1-15:47 (Mark 15:1-39

Lördag 24 mars

10 00 Mässa

14.00 Mässa med ElShaddai  Grupp

Söndag 25 mars

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag  26mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa

19.00 Filmvisning ”The Passion of the Christ”

Tisdag  27mars

OB INGEN MÄSSA—Oljevigningsmässa

Onsdag 28 mars

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

TRIDUUM PASCHALE– STILLA VECKAN

Triduum  Sacrum, de heliga tre påskdagarna, som fortsätter med långfredagen till åminnelse av Herrens lidande och påskafton, når sin höjdpunkt med påskvakan och slutar med vespern på påskdagen.

SKÄRSTORSDAGEN

Torsdag 29 mars

18.00 Mässa till åminnelse av Eukaristins instiftande med fottvagning, därefter vaka i församlingssalen

LÅNGFREDAGEN– HERRENS LIDANDE  & DÖD

Fredag 30 mars

14.00 Korsvägsandakt runt Slättadam (om vädret tillåter, annars på gården)

15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande

PÅSKVAKAN—HERRENS UPPSTÅNDELSE

Lördag 31 mars

11. Matvälsignelse. Därefter möjlighet till bikt

22. 00 Påskvakan

PÅSKDAGEN

Söndag 1 april

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

ANNANDAG PÅSK

Måndag 2 april

11.00 Mässa på svenska

 

STIFTETS FASTEINSAMLING 2018

Efter fyra års strider om Aleppo är förstörelsen stor och livet för befolkningen är mycket svårt. Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar.  Årets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad.

TRANSPORT EFTER PÅSKVAKAN

Om du har bil och har möjlighet att  skjutsa någon hem efter påskvakan respektive om du behöver skjuts hem vårgod och se Berit eller Doris efter den Heliga Mässan

FÖRTÄRRING EFTER PÅSKVAKAN

Alla är välkomna till församlingssal efter Påskvakans heliga Mässan till en enkel förtäring. Det blir en tradition i vår församling.

BIKT UNDER STILLA VECKAN

Välkommen till bikten under stilla veckan efter varje Mässan eller Gudstjänst. Det går också att ta kontakt med någon av våra präster för en tid som passar er. Ring gärna 031 78 77 600

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare tisdag kl.18.00, mellangruppen tisdag kl.17; avancerade torsdag kl. 17.00.  OB : Ingen undervisning under Stilla veckan och påskveckan; tisdagsgrupperna träffas igen den 10 april, torsdagsgrupperna den 12 april.

TROSUNDERVISNING

25 mars, 8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

BE MED PÅVEN I FEBRUARI 2018

UNIVERSELL

Att de  som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna motstå varje lockelse till korruption.

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt. 

För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast 15 maj.

STÄDNING AV KYRKAN

Denna vecka städas kyrkan av eritreanska gruppen; tack för hjälp!

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan för Haile Woldetensae. Låt oss be honom under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

SOMMARTID

Vi vill uppmärksamma oss alla att sommartiden börjar nästa söndag. Vi sätter då fram våra klockor en timme.

PÅSKDAGEN
Apg 10:34a, 37-43; Ps 118,; Kol 3:1-4 (IKor 5:6b-8); Joh  20:1-9

 

INFORMATION IN ENGLISH

PALM SUNDAY AND SPECIAL OFFERING FOR LENT

Today, we celebrate the triumphal entry of Jesus into Jerusalem.

The diocesan Lenten offering is taken next Sunday. This year’s Lenten offering goes for the re-building of Aleppo. After four years fighting, the destruction in Aleppo is great and the situation for most people is dire. Aleppo is an important centre for Christians in Syria. Caritas has a huge work at the moment in both the western and eastern part of the city to people who are struggle with daily needs and challenges. 

HOLY WEEK PROGRAM

PALM SUNDAY: Mass 5. pm + blessing of palms in the church yard and procession into the church

HOLY THURSDAY: Mass 6 pm  + washing of feet and keeping watch with Jesus

GOOD FRIDAY: 2 pm Stations of the cross  round Slättadamm;  3 pm Good Friday Liturgy

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns for Haile Woldetensae Please let us remember him in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

EASTER CONFESSIONS

The heavens and earth rejoice when even a single person returns to the embrace of the heavenly father through the sacrament of reconciliation. We would like to invite you to the sacrament during this Holy Week. Confessions will take place after every Mass during the Holy Week. Welcome Home!

SEMINAR- SpringAid International Development (SAID SWEDEN)

Our seminar series continues on 6 April with the theme: Financial Responsibility. This seminar will help to develop you skills for financial responsibility, a must in our age.

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen