MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad vk Gudomliga barmhärtighetens sön 8 april 2018

Den Gudomliga Barmhärtighetenssöndag 2018

1:a läsningen Apg. 4:32-35
Psaltaren                                      Ps 118:1-4, 16-18
2:a läsningen  1 Joh 5:1-6
Evangeliet  Joh. 20:19-31

Lördag 7 april

10.00 Mässa

Söndag 8 april

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 9 april

18.00  Vesper

18.30  Mässa

Tisdag 10 april 

18.00 Vesper

18.30  Mässa

Onsdag  11 april 

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Torsdag 12 april

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Fredag 13 april

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Lördag 14 april

10.00 Mässa

 

PASTORAL & EKONOMIRÅDET

Kallas härmed till möte den tisdagen den 10 april . Vi inleder med den heliga mässan  kl. 18.30.

HITTEGODS– FÖRLORAT OCH UPPHITTAT

Förra veckan hittade en församlings medlem ett kuvert som innehåller några slanter pengar. Har du tappat ett sådant kuvert, vår god och ta kontakt med pastors expedition.  För  att  det inte ska hamna i fel händer kommer vi att  kräva att  ägaren ska kunna säga hur mycket  pengar finns i kuvertet.

ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGEN

Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till er alla som deltog aktivt i påskfirandet. Ert deltagande och feedback betyder allt för vår församlings arbete. Utan att ni visar intresse kan inte vår församling veta exakt vad vi skall förbättra och utveckla för att motsvara era behov och pastoralstrategi utvecklas. Arbetet i församlingen kräver alla medlemmars insats, engagemang och intresse så att tillsammans vi kan ta fram nya verktyg för att bemöta de utmaningar som vi står inför som troende i dagens samhälle. 

VÄRLDSUNGDOMSDAGAR

Hålls i Panama 22-27 januari 2019.  Åldersgräns 18 år. Anmälningsperiod 1 januari-30 april 2018. Pris 15.000 kronor. Se  www.panama2019.PA. Anmäld dig på www.suk.se Programmet ligger på bordet i vapenhuset.

SPRÅKUNDERVISNING

Nybörjare tisdag kl.18.00, mellangruppen tisdag kl.17; avancerade torsdag kl. 17.00.   Tisdagsgrupperna träffas igen den 10 april, torsdagsgrupperna den 12 april.

TROSUNDERVISNING

8 april, 2 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni.

BE MED PÅVEN I APRIL 2018

UNIVERSELL

Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

STÄDNING AV KYRKAN

Denna vecka städas kyrkan av  svenska gruppen; tack för hjälp!

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för familjen Joe Chima. Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

SÅNGBÖCKER– CECILIA

Våra sångböcker minskar i antal. Har du tagit hem någon av dem av misstag ber vi dig lämna de tillbaka till kyrksalen. Vi har förra veckan köpt i ytterligare tjugo stycken. Samtidigt vill vi be föräldrar att inte låta sina barnen leka med dessa sångböcker och göra dem trasiga.

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

På fredag den 13 april är det åter vår församlings tur att be för äktenskap och familj . Glöm inte att änka på  familjer den dag

TREDJE PÅSKSÖNDAG
Apg 3:13-15, 17-19; Ps 4:2, 4, 7 9; 1 Joh 2:1-5a; Luk 24: 35-48

Vi ihågkommer Herrens intåg i Jerusalem med en högtidlig procession. Vi samlas på gården utanför kyrkan Läsning: Matt 21.1-11.

Jes 50:4-7, Ps 22:8-9, 17-20, 23-24, fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66

Hes 37:12-14, Ps 130, Rom 8:8-11, Joh 11:1-45

1:a Jes 43:16-21; Ps 126, 2:a Fil 3:8-14

Evang: Joh 8:1-11

 

INFORMATION IN ENGLISH

DIVINE MERCY SUNDAY  SPECIAL HOLY HOUR OF ADORATION

We shall have Divine mercy special Holy Hour of Adoration at 3 pm today. You are welcome to sing the divine mercy chaplet of mercy with us.

LOST AND FOUND  ENVELOP

One of our members found an envelop in the premises containing some amount of money. If you have lost such an envelop, please contact the parish office. In order that the envelop does not end in the wrong hands, we shall demand that whoever  comes to collect it should be able to say how much the envelop contains. If unclaimed, it shall go to the charity work of the parish.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God for the family of Jeo Chima. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact the parish on 031 78 77 600.

I WANT TO GET MARRIED IN THE CHURCH

It is important you start your preparation in time. Kindly request for an  appointment  with any of  OUR priests in the parish.

BECOMING AN ASSOCIATE MISSIONARY OF ST PAUL (AMSP)

There are different ways of going to the missions. Some people become missionaries by leaving their own countries. Some others become missionaries by supporting those who leave their countries by making spiritual and material contributions. AMSP are those who support the MSP in their work for the missions in about 22 countries around the globe through prayers and financial aids. Please contact any of the  MSPs in the parish  for more information on how you can join.

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen