Biskopen har ordet

BISKOPENS HERDABREV FÖR FASTETID 2010

 S T O C K HO L M S KA T O L S K A ST I F T

 

DIOECESIS HOLMIENSIS

 

  HERDABREV FÖR FASTETIDEN 2010

 

ATT LEVA AV UPPSTÅNDELSENS KRAFT

 

 Kära bröder och systrar i Kristus!

 

»Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder« (1 Kor 15:17). Kristi uppståndelse är kärnpunkten i vår kristna tro. Utan den finns ingen kristendom, ingen frälsning, inget hopp. Därför är det så viktigt att vår tro på uppståndelsen fördjupas och får berika hela vårt liv. När man börjar bli likgiltig i sin tro, beror det ofta på att man inte låtit sig genomsyras av uppståndelsens kraft och glädje. Fastetiden som nu börjar är till sitt väsen en förberedelsetid, då vi längtar efter påsk, Kristi uppståndelses fest. Under fastetiden skall vårt hjärta tömmas på allt onödigt, så att det kan uppfyllas av jubel och tacksamhet över att Kristus har uppstått och vill ge oss del av sin seger över lidande och död. »Saliga ni som hungrar nu... Saliga ni som gråter nu« (Luk 6:21), säger Jesus i dagens evangelium. Just nu under fastetiden måste vi lära oss att hungra och törsta efter påskens seger och samtidigt sörja över vår egen och världens synd. Vi får sträva efter hjärtats ånger och omvändelse.

Läs mer...

Biskop Anders vädjan om stöd för Haitis drabbade

altBiskop Anders Arborelius vädjar oss att stödja Haiti både andligt och materiellt genom Caritas hjälpverksamhet:

 

"Kära bröder och systrar,


i tisdags drabbades Haiti av en svår jordbävning. Den beskrivs till och med som en av de värsta naturkatastroferna i modern tid, över hundratusen människor befaras ha dött.

Som så många gånger är det de allra fattigaste som drabbas hårdast. De behöver nu både vårt materiella och andliga stöd i form av katastrofhjälp och förböner.

Läs mer...

Välkommen till Livet, Biskopens Herdabrev för Livets söndag 2009

altKära barn, systrar och bröder! Den tredje adventssöndagens texter utandas glädje:

Gläd er alltid. Än en gång vill jag säga: gläd er« (Fil 4:4). Under Advent ser vi fram mot Kristi födelse med stor glädje och förväntan. Men denna glädje är inte bara en känslo- sam stämning utan en djup övertygelse om att Gud vill bli människa för att rädda oss. Gud kommer in i vår värld för att visa oss hur vi skall leva för att glädja honom och vår nästa. När vi tar emot och välkomnar Jesus i vårt liv, får vi också kraft att sprida hans glädje till dem vi möter. I dagens evangelium får vi höra hur Johannes Döparen, Jesu förelöpare, uppmanar oss att dela med oss åt dem som ingenting har för att så sprida Guds kärlek. Vår glädje blir som störst, när vi får möjlighet att dela med oss av det vi är och har. Vår mänskliga storhet ligger i att vi drivna av den helige Ande liksom Jesus själv kan utge oss för varandra och sätta de andra i centrum, allt till Faderns ära.

 

 

 

Läs mer...

Biskopen om SSPX

Uttalande av biskop Anders inför uppdrag granskning

 

Med anledning av Uppdrag gransknings uppföljning av SSPX och Vatikanen den
23 september

I vintras genomgick kyrkan ett stålbad när påven hävde exkommunikationen av
biskoparna i St Pius X:s prästbrödraskap bara dagar efter att en av dem,
Richard Williamson, i tv-programmet Uppdrag granskning förnekat Förintelsen.

Många i och utanför kyrkan drog då den felaktiga slutsatsen att kyrkan nu
skulle ha godkänt anti-semitiska åsikter och avståndstagande från Andra
Vatikankonciliets tydliga bejakande av religionsfrihet, ekumenik och
religionsdialog.

Påven själv gjorde i ett brev till de katolska biskoparna i mars helt klart
att så inte är fallet.

För att försonas fullt ut med den Katolska kyrkan måste SSPX ta avstånd från
Williamsons uttalanden, och acceptera kyrkans lära så som den förkunnats av
Andra Vatikankonciliet och alla de efterkonciliära påvarna.

Den 23 september kommer Uppdrag granskning att sända ett program där de
följer upp vad som hänt sedan i vintras, och vad man i Vatikanen visste
innan exkommunikationen hävdes.

I programmet framgår att vi på Katolska biskopsämbetet i Stockholm, så som
vi alltid brukar göra, vidarebefordrat den information som vi hade om SSPX
och Richard Williamson, inklusive innehållet i Uppdrag gransknings intervju
med honom, till företrädare i Vatikanen.

Jag vill understryka att vi rutinmässigt skickar information om kyrkliga
angelägenheter till Vatikanen, och att det inte rör sig om något
exceptionellt i just detta fall.

Jag vill också framhålla att det är min uppfattning att det goda som kom ut
av turbulensen i våras var att vi alla fick lov att bekänna färg.

Påven och Vatikanen har krävt att Richard Williamson och SSPX tydligt och
kraftfullt tar avstånd ifrån och ber om förlåtelse för förnekandet av
Förintelsen. Så har ännu inte skett, åtminstone inte vad gäller Williamson
själv.

Inte heller kan vi se att företrädarna för SSPX hittills visat prov på den
öppenhet och ödmjukhet som krävs inför de samtal om försoning som ska inledas i oktober. Tyvärr
sade deras generalsuperior, biskop Bernard Fellay så sent som i juli i år att de inte är villiga att
vara tillmötesgående och visa någon kompromissvilja när det gäller de
centrala skillnader som finns i uppfattningar mellan katolska kyrkans
ledning och SSPX. ( http://www.cfnews.org/bishopfellay-090731.htm )

Låt oss alla be om den Helige Andes ledning, och påminna oss om att Kristus
aldrig överger sin Kyrka.

+ Anders Arborelius OCD

Inbjudan till Jesumanifestation

Inbjudan till Jesusmanifestationen 2 maj 2009

alt

Under hela påsktiden får vi glädja oss över Jesu uppståndelse, som är kärnan i vår kristna tro. Genom vårt dop och vår konfirmation har vi också tagit på oss uppdraget att dela med oss av vår tro till dem vi möter. Många här i Sverige lever ett liv utan Jesus. Det borde vara vår stora glädje att få dela med oss av vår tro på Jesus, som har dött och uppstått för oss. Många av oss katoliker har kommit hit från andra länder där tron på Jesus är starkare och längtar efter att få visa sin tro utåt. Andra av oss är uppvuxna här och har sett att behovet och öppenheten för det kristna budskapet tycks bli större just nu. Det gäller alltså att hitta tillfällen och möjligheter att föra ut budskapet om Jesus och hans kärlek.

Förra året ordnade man för första gången Jesusmanifestationen här i Stockholm. Kristna från olika kyrkor och samfund samlades på olika platser för att förkunna budskapet, be och sjunga lovsånger. Det avslutades med en gemensam ekumenisk gudstjänst i Kungsträdgården. I år följer man samma plan. Från katolsk sida har vi i år en större och bredare medverkan. En arbetsgrupp har arbetat fram ett program för den katolska samlingen, som äger rum på Mynttorget, alltså den bästa plats man kan tänka sig mellan Kungliga slottet och riksdagen, från kl. 11.00 till kl. 14.00. Sedan går man gemensamt till Kungsträdgården för den avslutande ekumeniska gudstjänsten kl. 15.00. Efteråt har våra ungdomar en samling i Sankta Eugenia strax bredvid.

I år har vi den stora glädjen att få ha den helige faderns egen predikant med oss: pater Raniero Cantalamessa OFMCap. Han kommer att tala på Mynttorget liksom jag själv. Många olika grupper från våra församlingar och missioner medverkar med bön, sång och musik. En speciell böneappell för de kristna i Irak står också på programmet. Jag inbjuder alla som har möjlighet att delta i denna manifestation där vi vill visa på den trons glädje som Jesus genom påsken har gett oss. Ytterligare upplysningar genom diakon Erik Kennet Pålsson (tel. 08-742 18 50;

08-745 02 08; mobil: 0709-590789; e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ber om Guds välsignelse för Jesusmanifestationen, så att nya människor kan få möta den levande Herren Jesus Kristus!

Stockholm, Påsken 2009

 

+Anders Arborelius ocd

Webbdesign: Peter Tynkkynen