Presentation av kandidater till pastoral- och ekonomirådet 2022