STIFTETS DIREKTIV FÖR OFFENTLIGA MÄSSOR JUSTERAS YTTERLIGARE FRÅN DEN 12 JANUARI