Församlings-/avskedsfest för kyrkoherde P. Livinus