Kardinalens hälsning till alla troende med anledning av kriget i Ukraina