Trosundervisning för konfirmationsgruppen och Ungdomar - 13 oktober 2023