Trosundervisning för konfirmationsgruppen och Ungdomar - 27 oktober 2023