Trosundervisning för konfirmationsgruppen och Ungdomar kl 17:00